စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၏ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၏ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ


Chin State Government / October 05, 2021

(က)   တောင်သူပညာပေးလုပ်ငန်း ၊ မြေဩဇာ ၊ ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်း ၊ မြေဩဇာ  ၊ ပိုးသတ်ဆေး ၊ သိုလှောင် ၊ ဖြန့်ဖြူးမှုလိုင်စင်များဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ၊ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျှောက်လွှာ ၊ မှတ်ပုံတင် ၊ ရောင်းချလိုသည့်ပမာဏ ၊ အမျိုးအစား CPA ပိုးသတ်ဆေးကိုင်တွယ်သုံးစွဲမှု သင်တန်းသားလက်မှတ် ၊ ရောင်းချဖြန့်ဖြူးမည့်နေရာ

(ခ)     ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၊ မြေဩဇာပိုးသတ်ဆေးသိုလှောင်ဖြန့်ဖြူးလိုင်စင်များဆောင်ရွက်ပေးခြင်းစသည့်လျှောက်လွှာများအား ပူးတွဲဖော်ပြထားပါသည်။

(ဂ)    မျိုးစေ့ဥပဒေ ၊ ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေ ၊ ဓာတ်မြေဩဇာဥပဒေများအား သိရှိနိုင်ရန် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန Website တွင်လည်းဖော်ပြထားပါသည်။

Website လိပ်စာ

https://chinstate.gov.mm/

FAQs

Services (Online) - 0 items

No Data Available