တောင်သူများ၏စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာနည်းပညာ အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးရန် Call Center ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း


Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation / April 09, 2018

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

မရှိပါ။

ဝန်ဆောင်ခ

ဝန်ဆောင်ခပေးဆောင်ရခြင်းမရှိပါ။

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

မရှိပါ။

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

  • Hot Line နံပါတ်  - ၀၁-၂၃၉၉၅၅၅
  • ကြိုးဖုန်းနံပါတ်      - ၀၆၇-၄၁၀၁၃၉
  • Viber ဖုန်းနံပါတ်  - ၀၉-၇၆၄၀၀၀၈၄၁

ဝန်ဆောင်မှုတည်ရှိသည့်နေရာ

Call Center ၊ ရုံးအမှတ် (၄၃) ၊ အဆောင်သစ် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန။

Website လိပ်စာ

www.doa.gov.mm

Facebook စာမျက်နှာ

www.facebook.com/doamoali