လိုင်စင်နှင့် ခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားရန် - ကာရာအိုကေ ဖွင့်ခွင့်။

လိုင်စင်နှင့် ခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားရန် - ကာရာအိုကေ ဖွင့်ခွင့်။


Yangon Region Government / October 08, 2021

ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းစိစစ်ကြီကြပ်ရေးကော်မတီသို့လျှောက်ထားရန်

  • လုပ်ငန်းရှင်လျှောက်လွှာ(ပူးတွဲဖော်ပြရမည်)

  • မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ(၁)စောင်

  • အိမ်ထောင်စုစာရင်းမိတ္တူ(၁)စောင်

  • ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံ (အခန်းမျက်နှာစာပုံ၊ စက်ထားပုံ၊ သီဆိုမည့်နေရာထိုင်ခင်းပုံ)

  • လုပ်ငန်းတည်နေရာပြမြေပုံ

  • လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ(၂)ပုံ

Website လိပ်စာ

https://yangon.gov.mm/

FAQs