သားသတ် လိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်း။

သားသတ် လိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်း။


Yangon Region Government / October 12, 2021

သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့သို့ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များနှင့်အတူ လျှောက်ထားရပါမည် -
  • လုပ်ငန်းရှင်လျှောက်လွှာ (ပူးတွဲဖော်ပြရမည်)
  • သားသတ်လိုင်စင် (ပူးတွဲတင်ပြရမည်)
  • လိုင်စင်ကြမ်းခင်းဈေး၏ (၁၀%)ငွေကို အမှုဆောင်အရာရှိအမည်ဖြင့် (POP)ပြုလုပ်ပေးသွင်းထားသည့် အထောက်အထား
  • မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သည့် ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထား (အိမ်ခြံမြေ၊ ဂရန်မူရင်း၊ ငွေစုစာအုပ်၊ ငွေစုလက်မှတ်)
  • နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ(၁)စောင်
  • ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်း ထောက်ခံချက်
  • လေလံစည်းကမ်းအား သိရှိလိုက်နာနိုင်ပါကြောင်း ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံချက်

Website လိပ်စာ

https://yangon.gov.mm/

FAQs