တင်ဒါများ

တင်ဒါများ - ၁၄၁ ခု

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ၊ ထုတ်လုပ်ရေးဌာန မှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:March 24, 2021

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

Agency:ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:February 26, 2021

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ ပစ္စည်းဟောင်းများရောင်းချရန်အတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:February 05, 2021

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဈေးများဌာနမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:January 29, 2021

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

Agency:ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:February 05, 2021

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ နေပြည်တော်အုတ်စက်ရုံ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:January 26, 2021