နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ရေတိုင်လျှောက်ထားခြင်းဝန်ဆောင်မှု


Naypyitaw Development Committee / April 11, 2018

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန်အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

(က)   လျှောက်ထားလိုသူသည် အဖွဲ့မှ ရေပေးဝေနိုင်သော နယ်နိမိတ်အတွင်း နေထိုင်သူဖြစ်ရမည်။

( ခ )   အဖွဲ့မှ မှတ်ပုံတင်ထားသူသာလျှင် ရေတိုင်သွယ်ယူအသုံးပြုခွင့်ရှိသည်။

ဝန်ဆောင်ခ

ကနဦးရေမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၁၀၀၀၀ ကျပ်
သုံးစွဲရေတစ်ယူနစ် ၄၀၀ ကျပ် (ဂါလံ ၂၂၀)

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

(က)   မှတ်ပုံတင်မူရင်း၊

( ခ )   နေရပ်လိပ်စာ

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

အဆင့် - ၁   ကိုယ်တိုင်ရေးလျှောက်လွှာလျှောက်ထားခြင်း။

အဆင့် - ၂   ကော်မတီမှ သတ်မှတ်ထားသော လျှောက်လွှာပုံစံတွင် ဖြည့်၍ အလွယ်တကူလျှောက်ထားရန် စီစဉ် ပေးထားသည်။

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

အမှုဆောင်အရာရှိ
မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့

Website လိပ်စာ

မရှိပါ။