သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများတွင် လျှောက်ထားနိုင်သော လုပ်ငန်း လိုင်စင်များ


Naypyitaw Development Committee / April 18, 2018

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

(က)       အစားအသောက်လိုင်စင်

( ခ )       အထွေထွေလုပ်ငန်းလိုင်စင်

( ဂ )       တည်းခိုခန်းလိုင်စင်

(ဃ)        ဘော်ဒါဆောင်လိုင်စင်

( င )       ကိုယ်ပိုင်စျေးလိုင်စင်

( စ )       အနှေးယာဉ်လိုင်စင်(ဆိုက္ကား၊ မြင်းလှည်း၊ လက်တွန်းလှည်း၊ ရေစည်လှည်း)

( ဆ)       လုပ်ငန်းအချက်အလက်ပြောင်း(အမည်ပြောင်း)လိုင်စင်လျှောက်လွှာ

( စျ )       လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းကြောင်းလျှောက်လွှာ

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

နေပြည်တော်

စီမံရေးရာဌာန၊နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ။

၀၆၇-၄၁၄၂၈၉၊ ၀၆၇-၄၁၄၆၁၇

dispatch-box.dadm@nptdc.gov.mm

Website လိပ်စာ

http://www.nptdc.gov.mm