ကျုံးရေသွယ်ယူတပ်ဆင်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်း


Mandalay City Development Committee / October 04, 2021

မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှုဌာနသို့ ကျုံးရေသွယ်ယူတပ်ဆင်ခွင့် လျှောက်ထားလိုလျှင် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များ လိုအပ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။  

၁။

ကျုံးရေလျှောက်လွှာ ဝယ်ယူခြင်း

၂။

လျှောက်ထားသူ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား၊ အိမ်ထောင်စုဇယား မိတ္တူ(၁)စောင် 

၃။

မြေကွက်ပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထားအပြည့်အစုံ

၄။

မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ အခွန်စည်းကြပ်ထားသော အိမ်ခွန်ပြေစာ

၅။  

ရေမီတာ ရှိ/မရှိ၊  ရေမီတာရှိပါက ရေခွန်ပေး​ဆာင်ထားသည့် ပြေစာမိတ္တူ

လျှောက်လွှာဖောင် Download ရယူရန်

http://www.emandalay.gov.mm/

FAQs