နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဈေးများဌာနမှပေးသောဝန်ဆောင်မှုများ


Naypyitaw Development Committee / September 30, 2021

စျေးများဌာနမှ မိဘပြည်သူများသို့ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည့် ဝန်ဆောင်မှုများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

၁။ စျေးဆိုင်ခန်းများအငှားချထားပေးခြင်း၊
၂။ ဆိုင်ခန်းအငှားချထားခြင်း၊လိုင်စင်ကဒ်များထုတ်ပေးခြင်း၊
၃။ ဆိုင်ခန်းရှင်များသို့ နေပြည်တော်စည်ပင်ဘဏ်မှ ချေးငွေရရှိရေး ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
၄။ စျေးများသန့်ရှင်း၊ သပ်ရပ်၊ သာယာ၊ လှပရေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊
၅။ စျေးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊
၆။ အခွန်၊ အခအမျိုးအစားနှုန်းထားအလိုက် ကောက်ခံသည့်စနစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
၇။ ကျန်းမာရေးနှင့် သက်ဆိုင်သည့်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊
၈။ စျေးဆိုင်ခန်းအခွန်ထမ်းဆောင်သူအမည်ပြောင်းလဲပေးခြင်း။

Website လိပ်စာ

https://www.nptdc.gov.mm/

FAQs