နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန (လမ်းတံတား)မှဝန်ဆောင်မှုများ


Naypyitaw Development Committee / September 30, 2021

အင်ဂျင်နီယာဌာန (လမ်းတံတား)

၁။

ဘီးခွန်(ယာဉ်အမျိုးအစား)ပေါ်မူတည်၍ အောက်ပါအတိုင်းကောက်ခံပါသည်။

(၁) မော်တော်ဆိုင်ကယ် ၄၀၀၀ိ/-
(၂) (၁)တန်အောက် ၇၀၀၀ိ/-
(၃) (၁)တန် မှ (၃)တန်ကြား ၈၀၀၀ိ/-
(၄) (၃)တန် မှ (၅)တန် ၁၀၀၀၀ိ/-
(၅) (၅)တန် မှ (၁၀)တန် ၁၅၀၀၀ိ/-
(၆) (၁၀)တန် ၂၀၀၀၀ိ/-
၂။

စီးပွားရေးကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်စိုက်ထူခ

(က)

ဘတ်စ်ကားနားနေဆောင်တွင်ကြော်ငြာခ
(ကြော်ငြာတစ်ခုလျှင်(၁)နှစ်)

၃၆၀၀၀၀ိ/-
(ခ ) လမ်းညွှန်ဆိုင်းဘုတ်တွင်ထည့်သွင်း ကြော်ငြာခ
(၁ စ/ပေ)
၁၂၀၀၀ိ/-
၃။

ယာဉ်စောင့်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ခ

ယာဉ်စောင့်လုပ်ငန်း(၅)ခုအား လေလံစနစ်ဖြင့် တစ်နှစ်တစ်ခါ အငှားချထားပါသည်။
၄။

ဒဏ်ငွေ

(က) ပလက်ဖောင်းဖျက်သိမ်းခ ဒဏ်ကြေးငွေ
(၆ စ/ပေ)
၅၀၀၀ိ/-
(ခ) လမ်းတံတားသံပိုက်လုံးများအား ဖျက်ဆီးခြင်း ပျက်စီးမှုတန်ဖိုး၏(၃)ဆ
၅။ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်အတွင်းရှိ ဝန်ထမ်းများနေထိုင်လျက်ရှိသည့် လမ်းမီးများနှင့်လမ်းမကြီးများရှိ
လမ်းမီးများ မီးမလင်းမှုဖြစ်ပေါ်ပါက အမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ပေးနိုင်ရေးအတွက် အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်း/ တံတား)သို့ အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များဖြင့်
ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားနိုင်ပါသည်-

၀၆၇-၄၃၂၀၃၇၊ ၀၆၇-၄၃၂၄၉၀၊
၀၉-၄၃၀၃၄၇၈၁၊ ၀၉-၈၃၀၀၈၈၄၊
၀၉-၄၉၂၀၀၅၉၀၊ ၀၉-၄၂၀၇၁၈၇၀၇၊
၀၉-၄၃၀၇၈၃၇၃၊ ၀၉-၄၂၈၃၁၂၆၉၀

 

နေအိမ်များရှေ့ရှိ ရေမြောင်း၊ Culvert၊ မျက်နှာစာကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းနှင့် ပလက်ဖောင်း ဖျက်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ
၁။

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေး နယ်နိမိတ်အတွင်း မိမိအိမ်ရှေ့မျက်နှာစာများတွင် ရေမြောင်း၊ Culvert များ တည်ဆောက်ခြင်း၊ မျက်နှာစာကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း နှင့် အဝင်/ အထွက် များအတွက် ပလက်ဖောင်းများ ဖျက်သိမ်းဆောင်ရွက်လိုပါက အင်ဂျင်နီယာဌာန (လမ်း/ တံတား) နှင့် ဆက် သွယ်ဆောင်ရွက်ရပါမည်။

၂။

ရေမြောင်းများတည်ဆောက်လိုပါက ရေသွားလမ်းအကျယ် (အနည်းဆုံးအတွင်းခွင်) ၂'-၆" နှင့် ရေသွားလမ်းအနက် (အနည်းဆုံး) ၃' (လမ်းမျက် နှာပြင်မှ) ရှိရပါမည်။

၃။

Culvert များ တည်ဆောက်လိုပါက ရေသွားလမ်းအကျယ် (အနည်းဆုံးအတွင်းခွင်) ရေသွားလမ်းအနက် (အနည်းဆုံး) ၄' (လမ်းမျက်နှာပြင်မှ) ရှိရပါမည်။

၄။

မျက်နှာစာကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း ဆောင်ရွက်လိုပါက ဌာန၏သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ကွန်ကရစ်မျက်နှာပြင်မှာ လမ်းဘက်မှ ရေမြောင်းဘက်သို့ လျောစောင်းပြုလုပ်ပေးရပါမည်။

၅။

ပလက်ဖောင်းဖျက်သိမ်းလိုပါက ဌာန၏သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ဌာနမှခွင့်ပြုသော အတိုင်းအတာအတိုင်းသာ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Website လိပ်စာ

https://www.nptdc.gov.mm/

FAQs