နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနမှဆောင်ရွက်ပေးမှုများ


Naypyitaw Development Committee / September 30, 2021

မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနမှ အောက်ပါတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်-

(၁)

မြေငှားစာချုပ်(ဂရန်)အသစ်ထုတ်ပေးခြင်း

(၂)

မြေငှားစာချုပ်(ဂရန်)မိတ္တူမှန်ထုတ်ပေးခြင်း

(၃)

မြေငှားစာချုပ်(ဂရန်)သက်တမ်းတိုးပေးခြင်း

(၄)

မြေငှားစာချုပ်(ဂရန်)ခွဲစိတ်ပေးခြင်း

(၅)

မြေအမည်ပေါက်ပြောင်းလဲပေးခြင်း

အသေးစိတ်ဖတ်ရန် Website လိပ်စာ

https://www.nptdc.gov.mm/

FAQs