ရေပိုက်လိုင်းပြောင်းခွင့် လျှောက်ထားခြင်း


Mandalay City Development Committee / October 04, 2021

ရေပိုက်လိုင်းပြောင်းခွင့် လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့် အချက်အလက်များ

    မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှုဌာနသို့ ရေပိုက်လိုင်းပြောင်းခွင့် လျှောက်ထားလိုလျှင် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များ လိုအပ်ကြောင်း အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။    

၁။

ပိုက်လိုင်းပြောင်းလျှောက်လွှာဝယ်ယူခြင်း

၂။

လျှောက်ထားသူ၏ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ်ပြား မိတ္တူ(၁)စောင်

၃။

မြေကွက်ပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထား

၄။  

မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီမှ အခွန်စည်းကြပ်ထားသော အိမ်ခွန်ပြေစာ

၅။ 

လျှောက်ထားသူ၏ အိမ်ထောင်စုဇယား မိတ္တူ(ပုံစံ-၁၀)

၆။

ရေခွန် ပေးဆောင်ထားသည့် ပြေစာမူရင်း

လျှောက်လွှာဖောင် Download ရယူရန်

http://www.emandalay.gov.mm/

FAQs