အပန်းဖြေ ကလေးကစားကွင်း ဖွင့်ခွင့်


Yangon Region Government / September 30, 2021

မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနသို့လျှောက်ထားရန်
 • လုပ်ငန်းရှင်လျှောက်လွှာ (ပူးတွဲဖော်ပြရမည်)
 • လုပ်ငန်းရှင်ဓာတ်ပုံ ၃ ပုံ
 • သန်းခေါင်စာရင်းမိတ္ထူ၊ မှတ်ပုံတင်မိတ္ထူ
 • လုပ်ငန်းတည်နေရာပြမြေပုံကြမ်း
 • လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့်နေရာ၏ လုံလောက်သောအကျယ်အဝန်းနှင့် မြေပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထား
 • လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့်မြေအား ငှားရမ်းဆောင်ရက်သည်ဆိုပါက ငှားရမ်းထားကြောင်း ခိုင်လုံသည့် စာချုပ်စာတမ်း အထောက်အထားများ
 • အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အခွန်ဆောင်ပြီးကြောင်း အထောက်အထား
 • ပတ်ဝန်းကျင်ထောက်ခံချက် (အနည်းဆုံး ၁၀ ဦး)
 • စီပွားကူးသန်း၏ သွင်းကုန်လိုင်စင်
 • စက်တစ်ခုချင်း၏ ကစားပုံနည်းစနစ်အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် (ဓာတ်ပုံပူတွဲလျက်)
 • ပစ္စည်းတင်သွင်းသည့် ကုမ္ပဏီမှလုပ်ငန်းရှင်သို့ Game စက်လွှဲပြောင်းခြင်းအထောက်အထား
 • လောင်းကစားမပြုလုပ်ကြောင်းဝန်ခံချက်
 • လုပ်ငန်းဓာတ်ပုံ ၃ ပုံ (ရှေ့/ဘေး၊ ဘယ်/ညာ)
 • သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ လျှပ်စစ်ဌာန၊ မီးသတ်ဦးစီးဌာန၊ ရဲတပ်ဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနတို့၏ ထောက်ခံချက်

Website လိပ်စာ

https://yangon.gov.mm/

FAQs