အဝီစိတွင်းတူးဖော်ခွင့် ယာယီလိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်း


Mandalay City Development Committee / October 04, 2021

အဝီစိတွင်းတူးဖော်ခွင့် ယာယီလိုင်စင် လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့် အချက်အလက်များ

မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှုဌာနသို့ အဝီစိတွင်းတူးဖော်ခွင့် ယာယီလိုင်စင် လျှောက်ထားလိုလျှင် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များ လိုအပ်ကြောင်း အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။ 

၁၊

လျှောက်ထားသူ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားမိတ္တူ (၁) စောင်

၂၊

မြေကွက်ပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထား အပြည့်အစုံ

၃။

အဝီစိတွင်း တူးဖော်မည့်နေရာ အပါအဝင် လက်ရှိ အဆောက်အအုံ၊ မိလ္လာကန် စသည်တို့ ပါဝင်သည့် တည်နေရာ ပြပုံ

၄။

လျှောက်ထားသူ၏ အိမ်ထောင်စုဇယား မိတ္တူ(ပုံစံ-၁၀)

၅။

ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံချက်

၆။

လျှောက်လွှာခ - ၁၀၀ ကျပ်၊  ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခ - ၅၀၀၀ ကျပ်

လျှောက်လွှာဖောင် download ရယူရန်

http://www.emandalay.gov.mm/

FAQs