ဆိုင်းဘုတ်တပ်ဆင်ခွင့် ပိတ်သိမ်းလျှောက်ထားခြင်း


Yangon City Development Committee / September 29, 2021

အောက်ပါ website တွင် လျောက်ထားနိုင်ပါသည်

Websitလိပ်စာ

https://app.ycdc.gov.mm/

FAQs