ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ Online ဝန်ဆောင်မှုများ( လုပ်ငန်းလိပ်စာပြောင်းလိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်း)


Yangon City Development Committee / October 18, 2019

Website လိပ်စာ