ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ Online ဝန်ဆောင်မှုများ( လမ်းညွှန်ဆိုင်းဘုတ်တင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း)


Yangon City Development Committee / October 18, 2019

Website လိပ်စာ