''ebago'' Mobile Application အား အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း အသိပေးခြင်း

ဆက်သွယ်ရေး

''ebago'' Mobile Application အား အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း အသိပေးခြင်း

ebago Mobile Application အား Google Play Store ၌ (၁၈-၆-၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် စတင်လွှင့်တင်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်၍ ပြည်သူများအနေဖြင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအား ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် သိရှိနိုင်ရန် လွှင့်တင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

''ebago'' Mobile Application အား အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း အသိပေးခြင်း

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးမြို့

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ebago.org&hl=en  • Myanmar National Portal Project မိတ်ဆက်အကျဉ်း


   • Publisher :e-Government ဌာန
   • Publication Date : 27-09-2018
   • Pages :23
   • Language : မြန်မာ
   • Download
  • အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေးဆောင်ရွက်ရေးဥပဒေ


   • Publisher :State Law and Order Restoration Council
   • Publication Date : 30-04-2014
   • Pages :17
   • Language : Myanmar
   • Download
  • လှိုင်းနှုန်းစဉ်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ


   • Publisher :ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
   • Publication Date : 07-03-2016
   • Pages :34
   • Language : Myanmar
   • Download
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်