ကွန်ရက်အထောက်အကူပြုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလိုင်စင် (အထူး) လျှောက်ထားခြင်း


Ministry of Transport and Communications / September 25, 2018

လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် တင်ပြရမည့် အချက်များ

  • Company Letter Head ဖြင့်လျှောက်လွှာ
  • Application Form Network Facility Service (Individual) License
  • Attachment (1) Additional responses
  • Attachment (2) Company Registration Certificate
  • Attachment (3) Memorandum and Articles of Association
  • Attachment (4) Technical Plan
  • Attachment (5) Certificate of Paid up Capital ( သိန်း ၁၀၀၀ အထက်)
  • Attachment (6) Business Plan
  • Attachment (7) Financing Plan
  • Attachment (8) Audited Account

လိုင်စင်လျှောက်ထားမှုအတွက် ပေးသွင်းရမည့် အခကြေးငွေများ

လျှောက်လွှာကြေး

-

ကျပ်သိန်း(၁၀၀)

ကနဦးလိုင်စင်ကြေး

-

ကျပ်သိန်း(၅၀၀)

နှစ်စဉ်ကြေး

-

သက်ဆိုင်သောဝင်ငွေ၏(%) (သို့မဟုတ်)
ကျပ်သိန်း(၆၀)တို့အနက်မှ များရာကို ပေးဆောင်ရမည်။

ထပ်တိုးဝန်ဆောင်မှုအတွက်

-

ကျပ်သိန်း(၅၀)
ပေးသွင်းရမည့်အခကြေးငွေFAQs