ထပ်တိုးဝန်ဆောင်မှုလျှောက်ထားခြင်း


Ministry of Transport and Communications / December 28, 2021

ထပ်တိုးဝန်ဆောင်မှု လျှောက်ထားရာတွင် တင်ပြရမည့် အချက်များ

လျှောက်ထားလိုသူများသည် အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် ()၊ နေပြည်တော် သို့ လိပ်မူ၍ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

 
  • Company Letter Head ဖြင့် လျှောက်လွှာ

 

 

  • ဆောင်ရွက်လိုသည့် လုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် Technical PlanBusiness Plan

 

  • ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်သွားမည့် အခြေအနေများပါဝင်သည့် Financing PlanFAQs