ပြည်နယ်/ တိုင်းကျော် ခရီးစဉ်ယာဉ်လိုင်း အသစ် ပြေးဆွဲခွင့်။


Yangon Region Government / October 11, 2021

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနမှတစ်ဆင့်လျှောက်ထားရန်
  • တိုးချဲ့ ပြေးဆွဲမည့်ခရီးစဉ် / ပြောင်းလဲပြေးဆွဲမည့် ခရီးစဉ်ဒေသ
  • ပြေးဆွဲမည့် ယာဉ်အမျိုးအစားနှင့် အရေအတွက်
  • နေ့စဉ် ပြေးဆွဲစီးရေ (ယာဉ်ထွက်ခွာချိန် အချိန်ဇယား ဖော်ပြရန်)
  • ပြေးဆွဲမည့်ယာဉ်အမျိုးအစားများ၏ ယာဉ်အမှတ် / အမည်
  • တိုးချဲ့ပြောင်းလဲပြေးဆွဲမည့် ခရီးစဉ်အတွက် ဂိတ်ခန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှု အစီအစဉ်
  • ရေယာဉ်အတွက် ဆိုက်ကပ်မည့် ဆိပ်ကမ်းအစီအစဉ်
  • တောင်းခံမည့်ယာဉ်စီးခနှုန်းထားများ ၊ အခမဲ့တန်ဆာများ ၊ တန်ဆာခနှုန်းထားများ
  • စက်သုံးဆီအစီအစဉ်FAQs