နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ လိုင်စင်ရအင်ဂျင်နီယာလျှောက်ထားခြင်း


Naypyitaw Development Committee / October 07, 2021

လိုင်စင်ရအင်ဂျင်နီယာလျှောက်ထားခြင်း(လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ)

(က) ဌာနမှ သတ်မှတ်လျှောက်လွှာ၊
( ခ) လျှောက်ထားသူ၏မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊
( ဂ) ပညာအရည်အချင်းဘွဲ့လက်မှတ်မိတ္တူ၊
(ဃ) လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံဆိုင်ရာ ထောက်ခံချက်၊
( င) လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ။
  မှတ်ချက်။ပြည့်စုံမှုရှိ/မရှိ စစ်ဆေးရန်။

Website လိပ်စာ

https://www.nptdc.gov.mm/

FAQs