ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် မှ ပထမနှစ်ဝင်ခွင့် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း


Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation / April 12, 2018

သင်တန်းကာလ

(၅)နှစ်သင်တန်း

ဝင်ခွင့်အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်

(က) ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားချိန်၌တည်ဆဲနိုင်ငံသား ဖြစ်မှုဥပဒေနှင့် ကိုက်ညီသော နိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်။

(ခ)   တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင်မြန်မာစာ၊အင်္ဂလိပ်စာ၊သင်္ချာ၊ရူပဗေဒ၊ဓာတုဗေဒ၊ဇီဝဗေဒဘာသာတွဲဖြင့်အောင်မြင်သူဖြစ်ရမည်။

(ဂ )  တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင်စုစုပေါင်းရမှတ် (၃၈၀)နှင့်အထက်ရရှိသူဖြစ်ရမည်။

(ဃ)  ကွင်းလက်တွေ့လုပ်ငန်းများတွင် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများကိုယ်တိုင် ပါဝင်လေ့ကျင့် လုပ်ဆောင်ကြရမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် ကျန်းမာရေး(က)အဆင့်ရှိပြီး ကိုယ်လက်အင်္ဂါပြည့်စုံသူဖြစ်ရမည်။

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အထောက်အထားများ

(က) တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်မြင်ကြောင်းသက်ဆိုင်ရာကျောင်းအုပ်ကြီး၏ထောက်ခံချက်(မူရင်း)

(ခ)   အမှတ်စာရင်း(မူရင်း)

(ဂ)   လျှောက်ထားသူနှင့်မိဘနှစ်ပါးတို့၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်(မိတ္တူ)

(ဃ)  အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်း ရဲစခန်း၊ ကျေးရွာ/ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့၏ထောက်ခံချက်(မူရင်း)

(င)    လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ (၃)ပုံ

လျှောက်လွှာလက်ခံမည့် ဌာန

ကျောင်းသားရေးရာဌာန၊ ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်

၀၆၇ - ၄၁၆၅၁၂ နှင့် ၀၆၇ - ၄၁၆၅၁၃

လျှောက်လွှာပေးပို့ရမည့်လိပ်စာ

ကျောင်းသားရေးရာဌာန၊ ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်၊ ဇေယျာသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။

ဖြည့်စွက်ချက်

သတ်မှတ်ရက်ထက် နောက်ကျသောလျှောက်လွှာများ၊ မပြည့်စုံသော လျှောက်လွှာ များအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ မမှန်မကန်ဖော်ပြ၍ လျှောက်ထားကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါ ကရွေးချယ်ခြင်းခံရစေကာမူ ပယ်ဖျက်ခြင်း၊တက္ကသိုလ်မှထုတ်ပယ်ခြင်းခံရမည်။

Website လိပ်စာ

မရှိပါ