အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်း ပညာသင်တန်းကျောင်းအတွက် သင်တန်းသူဝင်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်း


နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန / September 26, 2018

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

(က)     အသက်(၁၆)နှစ်မှ (၃၀)နှစ်အတွင်းရှိသူဖြစ်ရမည်၊

(ခ)       ရေးတတ်၊ ဖတ်တတ် အဆင့်ရှိရမည်၊

(ဂ)       အိမ်တွင်းမှုသက်မွေး၀မ်းကြောင်း ပညာရပ်များအား လုပ်ဆောင်ရန် ဝါသနာရှိသူ ဖြစ်ရ မည်၊

(ဃ)     ကျေးလက်နေ အလုပ်လက်မဲ့ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများအား ဦးစားပေး ရွေးချယ်မည်၊

(င)     သင်တန်းဆင်းပြီးနောက် အိမ်တွင်းမှုသက်မွေးပညာရပ်ဖြင့် အသက်မွေး၀မ်းကြောင်း လုပ်ဆောင်ရန် ရည်ရွယ်ထားသူဖြစ်ရမည်၊

(စ)     အိမ်တွင်းမှုကျောင်းမှ သင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူ တစ်ဦးသည် သင်တန်းတက်ရောက် ရန် ထပ်မံဆန္ဒပြုလာပါက အဆိုပါသင်တန်းသူသည် အိမ်တွင်းမှုသက်မွေးပညာရပ် ဖြင့် အသက်မွေး၀မ်းကြောင်း လုပ်ဆောင်နေသူ ဖြစ်ရမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

          ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးအခမဲ့

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

(က)     သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်/ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများမှ စိစစ်ရွေးချယ်ပေးပို့သူများအား သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ ထပ်ဆင့် စိစစ်ရွေးချယ်ခြင်း၊

(ခ)     ပဏာမ ရွေးချယ်စိစစ်ပြီးသူများအား မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနနှင့် ညှိနှိုင်း၍ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးပြီးမှ အတည်ပြုရွေးချယ်ခြင်း၊

(ဂ)       သင်တန်းကျောင်းတည်နေရာ မြို့ပေါ်မှအပ ကျန်မြို့ရွာများမှ သင်တန်းသူများအား အဆောင်နေ သင်တန်းသူများအဖြစ် ရွေးချယ်ခြင်း၊

(ဃ)     သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် ညှိနှိုင်း၍ ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဖွံ့ဖြိုးမှုကြီးကြပ်ရေးရုံးမှ အတည်ပြုရွေးချယ်သူများအား သင်တန်း သူအဖြစ် အတည်ပြုရွေးချယ်ခြင်း။

သင်တန်းအမျိုးအစားများ

          (က)    အခြေခံအိမ်တွင်းမှုသင်တန်း၊

          (ခ)     အဆင့်မြင့်စက်ချုပ်သင်တန်း၊

          (ဂ)     သိုးမွေးစက်ဆွဲသင်တန်း၊

          (ဃ)    အခြေခံလက်ရက်ကန်းသင်တန်း၊

          (င)     ရိုးရာဂျပ်ခုတ်သင်တန်း၊

          (စ)     အခြေခံအိမ်တွင်းမှု (ကြိမ်/ဝါး) သင်တန်း၊

          (ဆ)    ကနုကမာကျောက်စီပန်းချီသင်တန်း။

၀န်ဆောင်မှု ရရှိနိုင်မည့် နေရာများ (သင်တန်းကျောင်းဆိုင်ရာအချက်များ)

 

စဉ်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး

မြို့နယ်

ဖုန်းနံပါတ်

ကချင်ပြည်နယ်

ပူတာအို

၀၉-၇၇၈၅၅၈၃၇၀

 

ဒွန်ဘန်

၀၉-၄၀၁၅၀၂၇၈၀

 

ဒေါ့ဖုန်းယန်

၀၉-၂၅၆၀၅၂၁၄၈

 

ဗန်းမော်

၀၉-၇၉၉၅၇၂၁၄၂

ကယားပြည်နယ်

လွိုင်ကော်

၀၉-၄၀၀၅၀၈၄၃၁

ကရင်ပြည်နယ်

ဘားအံ

၀၅၈-၂၂၆၂၈

 

မြဝတီ

၀၉-၄၂၅၀၂၈၆၄၈

 

မြိုင်ကြီးငူ

၀၉-၂၆၀၉၈၈၀၉၆

ချင်းပြည်နယ်

ဟားခါး

၀၇၀-၂၁၂၃၁

၀၉-၂၅၉၀၄၅၁၃၆

၁၀

 

ဖလမ်း

၀၇၀-၄၀၃၃၁

၀၉-၄၅၃၁၆၂၈၃၃

၁၁

 

တီးတိန်

၀၉-၂၅၇၃၀၀၇၂၇

၁၂

 

မင်းတပ်

၀၉-၂၅၁၅၂၇၃၀၀

၁၃

 

မတူပီ

၀၉-၇၆၃၅၈၄၃၃၀

၁၄

 

ကန်ပက်လက်

၀၉-၂၅၃၅၅၄၆၆၀

၁၅

မွန်ပြည်နယ်

မုဒုံ

၀၉-၄၂၅၃၅၄၇၇၄

၁၆

 

ရေး

၀၉-၇၉၂၄၂၂၆၁၀

၁၇

ရခိုင်ပြည်နယ်

မောင်တော

၀၉-၂၅၇၁၁၉၅၆၉

၁၈

 

အမ်း

၀၉-၄၄၉၂၅၁၁၅၃

၁၉

 

မင်းပြား

၀၉-၄၂၀၇၆၁၂၃၆

၂၀

ရှမ်းပြည်နယ်

မူဆယ်

၀၉-၂၅၅၁၃၁၈၂၈

၂၁

 

လားရှိုး

၀၈၂-၂၃၇၃၅

၂၂

 

ကျိုင်းတုံ

၀၈၄-၂၁၆၁၈

၂၃

 

မိုင်းဆတ်

၀၈၄-၆၀၂၂၅

စဉ်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး

မြို့နယ်

ဖုန်းနံပါတ်

၂၄

 

တာချီလိတ်

၀၈၄-၅၁၇၅၂

၂၅

 

ကွန်ဟိန်း

၀၈၁-၈၄၄၀၀

၂၆

 

လောက်ကိုင်

၀၉-၄၂၂၁၉၆၅၈၅

၂၇

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

မြိတ်

၀၉-၂၅၂၁၀၉၇၉၇

၂၈

 

ကော့သောင်း

၀၉-၄၅၅၈၇၅၅၁၀

၂၉

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

ပခုက္ကူ

၀၉-၄၀၀၃၀၁၈၉၇

၃၀

 

ရေစကြို

၀၉-၇၉၁၈၄၆၉၀၇

၃၁

 

မြိုင်

၀၉-၂၅၀၁၃၅၁၁၈

၃၂

 

ပေါက်

၀၉-၄၅၁၇၅၄၉၉၄

၃၃

 

ဆိပ်ဖြူ

၀၉-၄၀၀၀၄၃၆၂၀

၃၄

နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

လေရှီး

၀၉-၄၇၀၉၃၀၈၈

၃၅

 

လဟယ်

၀၉-၄၀၀၄၀၁၄၁၂

၃၆

 

နန်းယွန်း

၀၉-၄၅၆၁၂၁၅၅၇

၃၇

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

ခန္တီး

၀၉-၂၅၆၄၂၈၉၆၆

၃၈

 

ကသာ

၀၉-၇၉၈၂၆၆၇၁၅

၃၉

 

ယင်းမာပင်

၀၉-၂၅၆၀၈၃၁၂၉

၄၀

 

ပုလဲ

၀၉-၂၅၈၃၃၈၈၃၀

၄၁

 

ဆားလင်းကြီး

၀၉-၂၅၆၀၉၇၃၈၂

၄၂

 

ကလေး

၀၉-၇၆၁၄၂၅၀၄၈

၄၃

ဧရာ၀တီတိုင်းဒေသကြီး

ပုသိမ်

၀၉-၄၂၈၁၅၃၅၄၇

၄၄

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

စဉ့်ကူး

၀၉-၄၅၇၂၇၄၁၂၃

၄၅

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

ဖြူး

၀၉-၄၂၀၇၀၁၉၇၄

 

Website လိပ်စာ

www.moba.gov.mmမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ