နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက် သတ်မှတ်၀န်ဆောင်ခနှုန်းထားများ

နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက် သတ်မှတ်၀န်ဆောင်ခနှုန်းထားများ


Naypyitaw Development Committee / October 07, 2021

Website လိပ်စာ

https://www.nptdc.gov.mm/

FAQs

Services (Online) - 3 items Explore more