သွင်းကုန်(Bill) လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း

ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်

သွင်းကုန်(Bill) လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

ကုမ္ပဏီများ၊ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီများ၊ နိုင်ငံခြားဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများ၊

ဝန်ဆောင်ခ

မရှိပါ။

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

 • ကုမ္ပဏီ၏ Letter Head ဖြင့်လျှောက်လွှာ
 • သွင်းကုန်လိုင်စင်မူရင်း+မိတ္တူ(၂)စုံ
 • Proforma Invoice မူရင်း(သို့) မိတ္တူ(၁)စုံ
 • ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် မိတ္တူ(၁)စုံ
 • ကုမ္ပဏီထုတ်ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင် မိတ္တူ(၁)စုံ

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

 • ကုမ္ပဏီ Letter Head လျှောက်ထားခြင်း၊
 • စာရင်းရေးသွင်းထားသော Bill Document များ၏ Cover ပေါ်တွင်  ဖော်ပြထားသော စာရွက်စာတမ်းများပြည့်စုံမှု ရှိ/မရှိနှင့် L/C  Term and Condition နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်း
 • တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်ပါက Data Entry
 • ရေးသွင်းခြင်းနှင့် Voucher ပြုစုခြင်းများဆောင်ရွက်ခြင်း
 • ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိရန်တင်ပြခြင်း
 • ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိပြီးသည့် Bill Payment များအတွက် သက်ဆိုင်ရာဘဏ်များ သို့ SWIFT Message အား လက်ထောက်မန်နေဂျာနှင့် မန်နေဂျာမှ စစ်ဆေးအတည်ပြု၍ SWIFT ပေးပို့ခြင်း

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

သွင်းကုန်(Bill) ဌာန

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့်တည်နေရာများ

ရန်ကုန်မြို့-      ၁၇၀/၁၇၆၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းနှင့် ကုန်သည်လမ်းထောင့်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

မန္တလေးမြို့- အမှတ်(၁၀၀)၊ ၈၄ လမ်း ၊ (၂၉x ၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့

Website လိပ်စာ

www.micb.gov.mm