ပယ်ဖျက်ပြီးဖြစ်သည့်အစိုးရအကူးအပြောင်းကာလ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခု ဘဏ္ဍာရေး နှစ်အတွင်းချထားပေးခဲ့သည့်မြေပေး မိန့်များနှင့်ဂရန် မြေကွက်များ အား ပြန်လည် ချထား ခြင်းမှ ပေးသွင်းမည့် ငွေများ လက်ခံဆောင်ရွက်ခြင်း


Mandalay City Development Committee / October 05, 2021

(၁)     မန္တလေးမြို့တော် မြို့မြေယာစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ၏ မြေနေရာချထားပေးမှု အကြောင်းကြားစာမူရင်း/မိတ္တူ။

(၂)      မှတ်ပုံတင်မူရင်း/မိတ္တူ။

(၃)     အိမ်ထောင်စုဇယား မူရင်း/မိတ္တူ။

FAQs