ငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း (မြန်မာကျပ်/နိုင်ငံခြားငွေ)


Ministry of Planning and Finance / April 19, 2018

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ကုမ္ပဏီများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကုမ္ပဏီများ၊ နိုင်ငံခြားဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများ၊

ဝန်ဆောင်ခ

စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်းအတွက်၀န်ဆောင်ခမကောက်ပါ

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

-     ကုမ္ပဏီ Letter Head ဖြင့် စာရင်းဖွင့်ခွင့်လျှောက်လွှာ

-     ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မိတ္တူ၊ ထသက မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ

-     BOD အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

-     From 6 , From 26 , CRD မတ္တူများ

-     CRD အတွက် ဝန်ခံကတိပြုလွှာ

-     သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်း၊ သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း

-     ဒါရိုတက်တာအဖွဲ့ဝင်များ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူများ၊ ဓါတ်ပုံများ

-     ဘဏ်မှသတ်မှတ်ထားသောစာရင်းဖွင့်ပုံစံ

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

  • စာရင်းစတင်ဖွင့်လှစ်ရန်အတွက် ကုမ္ပဏီ၏ MD ကိုယ်တိုင် လက်ထောက်အထွေထွေ မန်နေဂျာထံတွင် လာရောက်လျှောက်ထားခြင်း၊
  • လက်မှတ်ရေးထိုးမည့်သူများ၏ လက်မှတ်နမူနာများအား မန်နေဂျာထံတွင် ရယူခြင်း၊
  • မန်နေဂျာမှ အမှုတွဲလက်ခံစစ်ဆေးပြီး စာရွက်စာတမ်းများပြည့်စုံပါက  လက်မှတ်ရေး ထိုး မည့်သူများ၏ လက်မှတ်နမူနာများအား ရယူခြင်း၊
  • လက်ထောက်မန်နေဂျာမှ အမှုတွဲလက်ခံစစ်ဆေးပြီး စာရင်းဖွင့်ခွင့်ပြုရန် တင်ပြရ ခြင်း၊

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

ပြည်တွင်းဘဏ်လုပ်ငန်းဌာန၊ နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းဌာန

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့် တည်နေရာများ

      ရန်ကုန်မြို့   -     ၁၇၀/၁၇၆၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းနှင့် ကုန်သည်လမ်းထောင့်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

      မန္တလေးမြို့  -     အမှတ်(၁၀၀)၊ ၈၄ လမ်း ၊ (၂၉x ၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။

Website လိပ်စာ

www.micb.gov.mmFAQs

ဤဘဏ်နှင့်အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ထားသည့်နိုင်ငံများ အားလုံးသို့ ငွေလွှဲပေးပို့နိုင်ပါသည်။

အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ထားသည့် နိုင်ငံများ၌ ဤဘဏ်မှ နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ထားရှိသည့် ဘဏ်များမှတဆင့် သင်္ဘောတင်စာရွက်စာတမ်းများပေးပို့နိုင်ပါသည်။

- နှစ်ချင်းဆပ်ချေးငွေ
- နှစ်တိုချေးငွေ
- နှစ်လတ်ချေးငွေ
- နှစ်ရှည်ချေးငွေ
- ကာလတိုချေးငွေနှင့် ကာလတိုကုန်သွယ်မှုချေးငွေ

- စာရင်းရှင်အပ်ငွေ
- စာရင်းသေအပ်ငွေ
- ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေ

- (၁)နှစ်လျှင် (၈)ရာခိုင်နှုန်း (၃) လ (၁) ကြိမ် အတိုး ထည့်သွင်းပေးပါသည်။