ပို့ကုန်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း


Ministry of Planning and Finance / April 19, 2018

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

ကုမ္ပဏီများ၊ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီများ၊ နိုင်ငံခြားဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများ၊

ဝန်ဆောင်ခ

မရှိပါ။

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

  • ကုမ္ပဏီ၏ Letter Head ဖြင့်လျှောက်လွှာ
  • Form-E

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

အဆင့်(၁)

ကုမ္ပဏီ Letter Head လျှောက်ထားခြင်း၊

အဆင့်(၂)

လက်ထောက်မန်နေဂျာနှင့်မန်နေဂျာမှ လက်မှတ်စစ်ဆေးခြင်း

အဆင့်(၃)

Application Form နှင့် SWIFT Message အား ထပ်မံစစ်ဆေး၍ ခွင့်ပြုမိန့်တင်ပြခြင်း

အဆင့်(၄)

ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ငွေစာရင်းများသို့ ငွေထည့်သွင်းပေးခြင်း

အဆင့်(၅)

L/C စနစ်ဖြစ်ပါက ပြည်ပအဆက်အသွယ်ဘဏ်များမှ ပေးပို့လာသည့် SWIFT Message (MT-700) စစ်ဆေး၍L/C အကြောင်းကြားပေးခြင်း

အဆင့်(၆)

L/C Advising ပြုလုပ်ရန် ခွင့်ပြုမိန့်တောင်းခံပေးခြင်း

အဆင့်(၇)

ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိပါက L/C Advising အကြောင်းကြားစာအားပေးပို့ခြင်

အဆင့်(၈)

ပို့ကုန်ငွေတောင်းခံရန် စာရွက်စာတမ်းများတင်ပြလာပါက L/C တွင် တောင်းခံထားသည့် အချက်အလက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်း

အဆင့်(၉)

လက်ထောက်မန်နေဂျာနှင့်မန်နေဂျာမှ ထပ်ဆင့်စစ်ဆေး၍ ခွင့်ပြုမိန့်တင်ပြ ခြင်း

အဆင့်(၁၀)

ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိပါက ကုန်ဝယ်သူ၏ဘဏ်သို့ငွေတောင်းခံပေးခြင်း

အဆင့်(၁၁)

Bank Statement တွင်ငွေဝင်ရောက်ပါက Data Entry သွင်း၍ Voucher ပြုစုခြင်း

အဆင့်(၁၂)

လက်ထောက်မန်နေဂျာနှင့်မန်နေဂျာမှစစ်ဆေး၍ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များ၏ စာရင်းသို့ငွေထည့်သွင်းပေးခြင်း

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

ပို့ကုန်ဌာန

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့် တည်နေရာများ

ရန်ကုန်မြို့- ၁၇၀/၁၇၆၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းနှင့် ကုန်သည်လမ်းထောင့်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

မန္တလေးမြို့- အမှတ်(၁၀၀)၊ ၈၄ လမ်း ၊ (၂၉x ၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့

Website လိပ်စာ

www.micb.gov.mm