ဘဏ်မဟုတ်သောကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းများသို့ Money Changer Licence များကိုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်က စိစစ်ခွင့်ပြု ထုတ်ပေး ရာတွင်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းစဉ်များ


Central Bank / April 19, 2018

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

 •  ကုမ္ပဏီများက M.C Licence လျှောက်ထားရာတွင် ပူးတွဲ (၁) ပါ အချက် အလက်အထောက်အထားများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိ/မရှိကို မူရင်းစာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများနှင့်   တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပါသည်။
 • အချက်အလက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိပါက ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံ ဆက်လက် တင်ပြ၍ CBM 03 Form ထုတ်ပေးပါသည်။
 •  လျှောက်ထားသူ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ (သို့) ဒါရိုက်တာက CBM 03 Form တွင် အချက်အလက်များအား ဖြည့်စွက်တင်ပြလာပါက ပြည့်စုံမှု ရှိ/မရှိ စိစစ်၍ အမှုတွဲအား လက်ခံထားပါသည်။
 •  လျှောက်ထားသောကုမ္ပဏီအမည်၊ MD အမည်၊ လုပ်ငန်းလိပ်စာ၊ နေရပ် လိပ်စာတို့အား ဖြည့်စွက်၍ လျှောက်ထားသူအား ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်း စိစစ်နိုင်ရန်အတွက် အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်သို့ ပေးပို့ပါသည်။
 •    အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနထံမှ ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်း စိစစ် ပြန်ကြား စာရပါက M.C Licence လျှောက်ထားသောကုမ္ပဏီအား ကောင်တာ ပြင်ဆင်ခွင့် အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ပါသည်။
 • ကုမ္ပဏီထံမှ ကောင်တာပြင်ဆင်ပြီးစီးကြောင်း အထောက်အထား ဓာတ်ပုံများ နှင့် ပြန်လည်တင်ပြလာပါက ကုမ္ပဏီ၏ Money Changer ကောင်တာအား စိစစ်မှုပြုလုပ်ပေးနိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၊ သတင်းနှင့်လုံခြုံရေး ဌာနသို့ အကြောင်းကြားစာပေးပို့ပါသည်။
 •  သတင်းနှင့်လုံခြုံရေးဌာနထံမှ စိစစ်ချက်၊ အကြံပြုချက်များအား လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ပြီးပါက M.C Licence ကနဦးကြေး ကျပ် ၁,၀၀၀,၀၀၀/- အား Pay-in-slip တွင်ဖြည့်စွက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၊ ရန်ကုန်ဘဏ်ခွဲ၊ ငွေကြေးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနသို့ သွားရောက်ပေးသွင်းစေပြီး M.C Licence ကတ်ပြား ထုတ်ပေးပါသည်။

ဘဏ်မဟုတ်သော ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်းများက Money Changer (M.C) လိုင်စင် လျှောက်ထားရာတွင် ပူးတွဲတင်ပြရမည့် အထောက်အထားများ

 • ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်သို့ ကုမ္ပဏီ Letter Head ဖြင့် ကိုယ်တိုင်ရေးလျှောက်လွှာ
 • လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မိတ္တူ/ မူရင်းတင်ပြရမည်။
 • လျှောက်ထားသူ၏ ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်း ရဲစခန်းထောက်ခံချက်မူရင်း     
 • ကုမ္ပဏီနှင့်ပတ်သက်သော အထောက်အထားမိတ္တူ/ မူရင်းတင်ပြရမည်။ (ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ Form 6, 26၊ Form E၊ သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း၊ သင်းဖွဲ့ မှတ်တမ်း)   
 • Form 26 တွင် ပါဝင်သော ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အားလုံး၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းနှင့် ဓာတ်ပုံ မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ
 • A.D လိုင်စင်ရဘဏ်တစ်ခုခုတွင် ကုမ္ပဏီအမည်ဖြင့် ကနဦးမတည်ရင်းနှီးငွေ အနည်းဆုံး ကျပ် ၃၀ သန်း ထည့်ဝင်ထားသည့် Bank Statement မူရင်း
 • A.D လိုင်စင်ရဘဏ်တစ်ခုခုတွင် ကုမ္ပဏီအမည်ဖြင့် နိုင်ငံခြားငွေစာရင်း ဖွင့်ထားသည့် ဘဏ်စာအုပ် မိတ္တူ/မူရင်းတင်ပြရမည်။
 • နိုင်ငံခြားသုံးငွေ စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ တို့ကို သိရှိနားလည်၍ ယင်းဥပဒေများအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံကတိ
 • လုပ်ငန်းစီမံချက်
 • လုပ်ငန်းဓာတ်ပုံ (၃)ပုံ (ကောင်တာဖွင့်မည့်နေရာပြ အနီးအဝေးဓာတ်ပုံ (၂)ပုံ နှင့် ကုမ္ပဏီအမည်ပါ ရုံးခန်းဓာတ်ပုံ(၁)ပုံ)
 • M.C Licence လျှောက်ထားရန် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက် မူရင်း
 • လျှောက်ထားသူကိုယ်တိုင် မလာရောက်နိုင်ပါက ၊ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ၊ ကိုယ်စားလှယ်၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ

Website လိပ်စာ

မရှိပါ။