ဘဏ်၏ကာလတိုချေးငွေလုပ်ငန်း (Short-term Financing)


Ministry of Planning and Finance / April 19, 2018

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

          ကုမ္ပဏီများ၊  နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီများ၊

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

  •  ကုမ္ပဏီ၏ Letter Head ဖြင့်လျှောက်လွှာ
  • သွင်းကုန်လိုင်စင်မူရင်း+မိတ္တူ(၂)စုံ
  • ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် မိတ္တူ(၁)စုံ
  • ကုမ္ပဏီထုတ်ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင် မိတ္တူ(၁)စုံ

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

  • ကုမ္ပဏီ Letter Head လျှောက်ထားခြင်း၊
  • လက်ထောက်မန်နေဂျာမှ စာရွက်စာတမ်းများပြည့်စုံမှန်ကန်မှုရှိ/မရှိ   စစ်ဆေးခြင်း
  • မန်နေဂျာမှ ထပ်မံစစ်ဆေး၍ ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိရန်တင်ပြခြင်း
  • ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာစာရင်းခေါင်းစဉ်များသို့ ငွေထည့်သွင်း ပေးရန်စီစဉ် ဆောင်ရွက်ခြင်း

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

ချေးငွေဌာန

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့် တည်နေရာများ

ရန်ကုန်မြို့   -   ၁၇၀/၁၇၆၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းနှင့် ကုန်သည်လမ်းထောင့်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊  ရန်ကုန်မြို့။

ဖြည့်စွက်ချက်

 short term financing အား (၈)ရက်၊ (၁)လ၊(၃)လနှစ်ကြိမ် ကာလများ အတွက်   အတိုးနှုန်း(၁)နှစ်လျှင်( ၈.၅% ) (၉%) ဖြင့် ထုတ်ချေးခြင်း။

Website လိပ်စာ

www.micb.gov.mm