‌လေယာဉ်လိုင်စင် online မှတစ်ဆင့်လျှောက်ထားခြင်း


Ministry of Transport and Communications / September 29, 2021

အောက်ပါ website မှ လျောက်ထားနိုင်ပါသည်

လျှောက်ထားရန် Website လိပ်စာ

https://ptd.gov.mm/

FAQs