နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းများစစ်ဆေးခြင်း


Naypyitaw Development Committee / October 08, 2021

ဆောင်ရွက်မှုများ

၁။

ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တစ်နှစ်တာကာလအတွင်း စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင် လျှောက်ထား ရာတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်သင့်လျော်၍ဘေးဥပါဒ် ကင်းရှင်းမှု ရှိ/မရှိစစ်ဆေးခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် စစ်ဆေးမည့်လုပ်ငန်းများကိုစိစစ်ပြီး စစ်ဆေးမှုခံယူရမည့်လုပ်ငန်း များသို့ အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ခြင်း၊ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ဝန်ဆောင်ခ ကောက်ခံခြင်း၊ ထောက်ခံချက် လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်းစသည် လုပ်ငန်း စဉ်များဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါသည်။

၂။

ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးရာတွင် ဆိုင်ရှင်/တာဝန်ခံ၏ လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ(၂)နှင့် စည်းကြပ်ခွန် ပေးဆောင်ထားမှသာ ယင်းထောက်ခံချက် ကဒ်အားစိစစ်ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။

တစ်နှစ်စာအတွက်စည်းကြပ်ခွန်နှုန်းထားများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

လုပ်ငန်းလိုင်စင်စည်းကြပ်ငွေ ကျန်းမာရေးဌာန၏စည်းကြပ်ငွေ မှတ်ချက်
၄၈ဝဝဝ နှင့် အထက် ၄ဝဝဝိ/- (က) ဆင့်
၃ဝဝဝဝိ/-နှင့် ၄၈ဝဝဝိ/- ကြား ၃ဝဝဝိ/- (ခ) ဆင့်
၃ဝဝဝဝိ/- အောက် ၂ဝဝဝိ/- (ဂ) ဆင့်
၄။

ကျန်းမာရေးဌာန၏ ငွေသွင်းချလံအမှတ်ပါငွေရပြေစာရှိမှသာ စည်းကြပ်ခွန်ပေးဆောင်ပြီးခြင်းကို အတည်ပြုနိုင်မည်ဖြစ်၍ ၎င်းအားသိမ်းဆည်းထားရန်နှင့် စစ်ဆေးပြီးကြောင်းထောက်ခံချက်ကဒ်များကိုလည်း အခွန်ငွေကောက်ခံသည့်လ၏ လကုန်ပြီးနောက်(၁ ပါတ်အတွင်း)သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် EO ရုံးများတွင် လက်မှတ်ထိုးထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။

၅။

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအချက်များအားစစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီဥပဒေအရ လိုအပ်သလိုအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်-

(၁) ပေးဆောင်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်း
(၂) ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်များအား ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ စနစ်တကျထားရှိမှု မရှိခြင်း

Website လိပ်စာ

https://www.nptdc.gov.mm/

FAQs