နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အထွေထွေ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစစ်ဆေးခြင်း


Naypyitaw Development Committee / October 08, 2021

၁။

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ နယ်နိမိတ်အတွင်းတွင်ဖွင့်လှစ်ထားသော လူကြီးမင်းတို့၏ ဆိုင်ခန်းများအတွက် တစ်နှစ်လျင်တစ်ကြိမ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်များထုတ်ပေးရာတွင် လုပ်ငန်းအသီးသီးသည်-

- ပြည်သူလူထုအားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဘေးအန္တရာယ်မဖြစ်ကြောင်း၊
- လိုင်စင်ပါလုပ်ငန်းအားမှန်ကန်စွာ လုပ်ကိုင်ကြောင်း၊
ကျန်းမာရေးဌာန၏ ထောက်ခံချက်ရရှိရန် မည့်သည့်ဆိုင်မဆိုလိုအပ်ပါသည်။
၂။

ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးရာတွင် ဆိုင်ရှင်/တာဝန်ခံ၏ လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ(၂)နှင့် စည်းကြပ်ခွန် ပေးဆောင်ထားမှသာ ယင်းထောက်ခံချက်ကဒ်အားစိစစ်ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။

တစ်နှစ်စာအတွက်စည်းကြပ်ခွန်နှုန်းထားများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

လုပ်ငန်းလိုင်စင်စည်းကြပ်ငွေ ကျန်းမာရေးဌာန၏စည်းကြပ်ငွေ မှတ်ချက်
၆ဝဝဝဝ အထက် ၅ဝဝဝိ/- (က) ဆင့်
၄၈ဝဝဝ မှ ၆ဝဝဝဝ ထိ ၄ဝဝဝိ/- (ခ) ဆင့်
၃၅ဝဝဝ မှ ၄၈ဝဝဝ ထိ ၃ဝဝဝိ/- (ဂ) ဆင့်
၁၅ဝဝဝ မှ ၃ဝဝဝဝ ထိ ၂ဝဝဝိ/- (ဃ) ဆင့်
၄။

ကျန်းမာရေးဌာန၏ ငွေသွင်းချလံအမှတ်ပါငွေရပြေစာရှိမှသာ စည်းကြပ်ခွန်ပေးဆောင်ပြီးခြင်းကို အတည်ပြုနိုင်မည်ဖြစ်၍ ၎င်းအားသိမ်းဆည်းထားရန်နှင့် စစ်ဆေးပြီးကြောင်းထောက်ခံချက်ကဒ်များကိုလည်း အခွန်ငွေကောက်ခံသည့်လ၏ လကုန်ပြီးနောက်(တစ်ပါတ်အတွင်း)သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် EO ရုံးများတွင် လက်မှတ်ထိုးထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။

၅။

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအချက်များအားစစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီဥပဒေအရ လိုအပ်သလိုအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်-

(၁) ပေးဆောင်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်း
(၂) ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်များအား ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ စနစ်တကျထားရှိမှု မရှိခြင်း

Website လိပ်စာ

https://www.nptdc.gov.mm/

FAQs