ကျန်းမာရေး

ကျန်းမာရေး

  • ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဥပဒေ


   • Publisher :ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန
   • Publication Date :
   • Pages :12
   • Language : မြန်မာ
   • Download
  • The Poison Act (India Act XII,1919, Vol.IV )


   • Publisher :
   • Publication Date :
   • Pages :16
   • Language : English
   • Download
  • The Myanmar Medical Degree Act (India Act VII, 1916)


   • Publisher :
   • Publication Date :
   • Pages :2
   • Language : English
   • Download
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်

အချက်အလက်များ မရှိသေးပါ