ခရီးလှည့်လည်ရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း


Ministry of Hotel & Tourism / April 09, 2018

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန်အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

ခရီးလှည့်လည်ရေးလုပ်ငန်းကို အောက်ပါသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်၍ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရမည်-

 •  ခရီးလှည့်လည်ရေးလုပ်ငန်းကိုအစုစပ်လုပ်ငန်းအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ကုမ္ပဏီလီမီတက်အဖြစ် လည်းကောင်း ဖွဲ့စည်းလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ်ပါက ယင်းလုပ်ငန်းအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ကုမ္ပဏီများ မှတ်ပုံတင်ရုံးတွင် သီးခြားမှတ်ပုံတင်၍ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ရမည်။ သမဝါယမအသင်းဖွဲ့စည်း လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ်ပါက သမဝယမ ဦးစီးဌာန တွင် ယင်းလုပ်ငန်း အတွက် သီးခြားမှတ်ပုံတင်၍ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ရမည်။
 •  ခရီးလှည့်လည်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်အတွက် ထည့်ဝင်ပြီး မတည်ငွေရင်း အနည်းဆုံး ကျပ်သိန်းငါးဆယ် ရှိရမည်။
 •  ခရီးလှည့်လည်ရေးလုပ်ငန်းရှင် သို့မဟုတ် ခရီးလှည့်လည်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူက တာဝန်ပေးအပ်ထားသော အဓိကစီမံခန့်ခွဲသူသည် သင့်လျော်သော အရည်အချင်း ရှိသူဖြစ် ရမည်။
 •  ခရီးလှည့်လည်ရေးလုပ်ငန်းအမည်ကို ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းအဓိပ္ပါယ် ပေါ်လွင်စေသည့် စကားရပ်များဖြင့် အသုံးပြုဖော်ပြရမည်။
 •  ခရီးလှည့်လည်ရေးလုပ်ငန်းရုံးခန်းသည် အခြားလုပ်ငန်းများနှင့် အဆောက် အအုံတစ်ခု တည်းတွင် တည်ရှိနေပါက လုပ်ငန်းရုံးခန်းကို သီးခြားဖွဲ့စည်းထားရှိရမည်။ လုပ်ငန်းအမည်ကို လည်း သီးခြားဆိုင်းဘုတ်ဖြင့် ချိတ်ဆွဲထားရှိရမည်။
 •  ခရီးသည်များနှင့်ပတ်သက်၍ နစ်နာကြေးပေးရန် ကိစ္စပေါ်ပေါက်လာပါက နစ်နာကြေားပေး နိုင်ရန် အတွက် ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်သည့်နစ်နာကြေးရံပုံငွေကို သက်ဆိုင်ရာဘဏ်တွင် ပေးသွင်းထားရှိရမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

၂၀၀၀၀၀ ကျပ် (ပြည်တွင်း/ပြည်ဝင်)၊(ပြည်ပ)လိုင်စင်ကြေး

လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ

 •  လိုင်စင်လျှောက်လွှာ(ပြည်တွင်း/ပြည်ဝင်)ခရီးစဉ် စာရွက်စာတမ်းများ      
 •  အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ၏ ကာလာဓါတ်ပုံ(၃)ပုံ (လွန်ခဲ့သည့် ၆ လအတွင်း ရိုက်ထားသည့် 1¼״_1¾״အရွယ်အစား၊မြန်မာ အမျိုးသားဝတ်စုံ(သို့)အနောက်တိုင်းဝတ်စုံကို စနစ်တကျဝတ်ဆင်ရိုက်ထားသည့်ပုံ)
 •  ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မိတ္တူ(မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းရှိရမည်)
 •  ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရုံးသို့ တင်ပြထားသော ပုံစံ(၆)နှင့်(၂၆)မိတ္တူ
 •  ကုမ္ပဏီအမည်ဖြင့် ဘဏ်တစ်ခုခုတွင် ငွေကျပ်အနည်းဆုံး(၃)သိန်း ပေးသွင်းထားကြောင်း၊ ဘဏ်မှ ထုတ်ပေးထားသည့် အထောက်အထား(ငွေသွင်းရာတွင် Current A/C ဖြင့်သာ ပေးသွင်းရမည်)
 •  ဦးစီးဌာန၏ စည်းကမ်းချက်များ လိုက်နာမည်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံကတိပြုချက်
 •  ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းစာရင်း(စဉ်၊အမည်နှင့်မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ အသက်၊ရာထူး၊ အရည် အချင်း၊ ယခင်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ၊နေရပ်လိပ်စာ၊လစာစသည့် စာတိုင်များနှင့် အောက်ခြေ တွင် အပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာလက်မှတ်ထိုးရန်)
 • ဆောင်ရွက်မည့်ခရီးစဉ်၊ စျေးနှုန်း၊ Tour Conditions၊
 • ခရီးသွားလုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်ပါသော သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်း၊ သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း စာအုပ်မူရင်း(၁)အုပ်(အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ၊ ဒါရိုက်တာများ၏ လက်မှတ် မူရင်းနှင့် ကုမ္ပဏီထောင်ပေးသည့် ရှေ့နေ/စာရင်းကိုင်၏ လက်မှတ်မူရင်းပါရှိရမည်။ရည်ရွယ်ချက်တွင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းပါဝင်ရမည်)
 •  ကုမ္ပဏီမန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်
 •  ဒါရိုက်တာအားလုံး၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ
 •  ကုမ္ပဏီရုံးခန်းဓါတ်ပုံ(ကုမ္ပဏီဆိုင်းဘုတ်၊ဧည့်ခန်း၊MD ရုံးခန်း၊Staffရုံးခန်း)
 • လုပ်ငန်းလိုင်စင်ခွင့်ပြုပြီးနောက်ပိုင်း ဌာနမှ လိုက်လံစစ်ဆေးသည့်အခါ ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် ရုံးခန်းစနစ်တကျမရှိခြင်း၊ တာဝန်ခံဆောင်ရွက်မည့် ဝန်ထမ်း မရှိခြင်း၊ လုပ်ငန်းအမှန်တကယ် မဆောင်ရွက်ခြင်း စသည်ကဲ့သို့သော ချို့ယွင်း အားနည်းချက်များ တွေ့ရှိခဲ့ပါက လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခံရမည်ကို လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် သိရှိလိုက်နာမည်ဖြစ်ကြောင်း ကတိပြုဝန်ခံချက်

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

(ပြည်တွင်း/ပြည်ဝင်)လိုင်စင် လျှောက်ထားပုံ

 •       လိုင်စင်လျှောက်လွှာနှင့်အတူ လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်ပါ သည်။
 •       Online မှလည်း လိုအပ်ချက်များကို Downlog ဆွဲ၍ စာရွက်စာတမ်းများပြည့်စုံပါက လိုင်စင်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
 •       ဟိုတယ်/ခရီးဦးစီးဌာန လက်အောက်ရှိ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးမြို့နှင့် ရုံးချုပ် တည်ရှိရာ နေပြည်တော်တွင်လည်း လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
 •       စာရွက်စာတမ်းများပြည့်စုံပါကလိုင်စင်အစည်းအဝေးသို့တင်ပြသွားပါမည်။
 •       လိုင်စင်အစည်းအဝေး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ယာယီလိုင်စင်ထုတ်ပေးသွားပြီး ရုံးခန်းများ အား သက်ဆိုင်ရာရုံးခွဲများရှိတာဝန်ခံများမှ လာရောက် စစ်  ဆေးသွားပါမည်။
 •       သက်ဆိုင်ရာ ရုံးခွဲများရှိ တာဝန်ခံများ၏ လိုအပ်သော စစ်ဆေးချက်များ ပြန်လည် တင်ပြပြီးမှ သာလျှင် လိုင်စင်(၂)နှစ်ရှိသော ကဒ်ပြားထုတ်ပေးသွားပါမည်။

(ပြည်ပ)လိုင်စင် လျှောက်ထားပုံ

 •       လိုင်စင်လျှောက်လွှာနှင့်အတူ လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်ပါ သည်။
 •       Online  မှလည်း လိုအပ်ချက်များကို Downlog ဆွဲ၍ စာရွက်စာတမ်းများ  ပြည့်စုံပါက လိုင်စင်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
 •       ဟိုတယ်/ခရီးဦးစီးဌာန လက်အောက်ရှိ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးမြို့နှင့် ရုံးချုပ် တည်ရှိရာ နေပြည်တော်တွင်လည်း လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
 •       စာရွက်စာတမ်းများပြည့်စုံပါကလိုင်စင်အစည်းအဝေးသို့တင်ပြသွားပါမည်။
 •       လိုင်စင်အစည်းအဝေး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ လိုင်စင်ထုတ်ပေးသွားပါမည်။

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

နေပြည်တော်

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)

ရန်ကုန်

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန(ရန်ကုန်တိုင်းရုံးခွဲ)

မန္တလေး

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန(မန္တလေးတိုင်းရုံးခွဲ)

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့်တည်နေရာ

နေပြည်တော်

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)

ရန်ကုန်

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန(ရန်ကုန်တိုင်းရုံးခွဲ)

မန္တလေး

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန(မန္တလေးတိုင်းရုံးခွဲ)

Website လိပ်စာ

မရှိပါ