ရေဒီယိုအစီအစဉ် ထုတ်လွှင့်ပေးခြင်း


Ministry of Defense / April 09, 2018

  • Thazin FM

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

ရန်ကုန်

မြဝတီသတင်းစာတိုက်ရုံးခွဲ(ရန်ကုန်)

အမှတ်(၁၅)၊ တပ်မြေ၊ မိုးကောင်းလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်။

ဖုန်း - ၀၃၁-၇၃၉၉၈၊  ၀၃၁-၇၃၉၉၉ ။

မြဝတီစာပေတိုက်

အမှတ်(၁၅)၊ တပ်မြေ၊ မိုးကောင်းလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်။

ဖုန်း - ၀၉၃၂၄၉၈၇၂၄ ။

အမှတ်(၁)တပ်မတော်ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်ရေးတပ်

သန္ဓေပင်ကျေးရွာ၊ မှော်ဘီမြို့။

ဖုန်း - ၀၃၁-၇၃၅၂၉၊ဖက်စ် - ၀၃၁-၇၃၅၃၀ ။

နေပြည်တော်

မြဝတီသတင်းစာတိုက်(နေပြည်တော်)

ဘုရင့်နောင်ရပ်ကွက်၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်။

ဖုန်း - ၀၃၁-၇၃၉၉၈ ၊  ဖက်စ် - ၀၃၁-၇၃၉၉၉ ။

အမှတ်(၂)တပ်မတော်ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်ရေးတပ်

မရမ်းခုံကျေးရွာ၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်။

ဖုန်း - ၀၃၁-၇၄၂၇၄ ၊  ဖက်စ် - ၀၃၁-၇၄၂၇၇ ။

မန္တလေး

မြဝတီသတင်းစာတိုက်ရုံးခွဲ(မန္တလေး)

၈၄ လမ်း၊ ၂၉x၃၀ လမ်းကြား၊ မန္တလေးမြို့။

ဖုန်း - ၀၂-၆၆၆၅၁ ၊  ၀၉၄၀၀၄၀၄၂၁၆ ။

ရတနာပုံသတင်းစာတိုက်

ဘိုးရာဇာလမ်းနှင့် ဧဝရတ်လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။

ဖုန်း - ၀၃၃-၇၂၇၈၁ ၊  ၀၃၃-၇၂၇၈၀ ၊ ၀၂-၆၆၆၅၁ ။

ပြင်ဦးလွင်

အမှတ်(၁)တပ်မတော်အသံလွှင့်တပ်(သဇင် FM)

ရွှေသင်းကျေးရွာ၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့။

ဖုန်း - ၀၃၃-၆၀၁၇၀ ၊ ၀၃၃-၆၀၁၇၁ ၊ ဖက်စ် - ၀၃၃-၃၀၁၆၄ ။

Website လိပ်စာ

www.myawady.net.mm

www.thazinfm.com.mm