ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းစိစစ်ခွင့်ပြုခြင်း


Ministry of Information / April 19, 2018

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံ လိုအပ်ချက်များ

ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင် ရှိရမည်။

လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ

(၁)   ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်မိတ္တူ

(၂)   ပုံစံ(ရုပ်ရှင်-၆) (ဇာတ်လမ်းစိစစ်ပေးပါရန်တင်ပြခြင်းလျှောက်လွှာ)

(၃)   ထုတ်လုပ်သူ၏ တင်ပြဝန်ခံချက်

(၄)   စာရေးဆရာ၏ တင်ပြဝန်ခံချက်

(၅)   နှစ်ဦးသဘောတူကတိစာချုပ် (အခွန်တံဆိပ်ခေါင်းစာချုပ်ဖြင့်)

(၆)   ဇာတ်လမ်းရည်ရွယ်ချက်နှင့် အမျိုးအစား

(၇)   ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း

(၈)   ဇာတ်လမ်းအခန်းစဉ်များ

ဝန်ဆောင်ခ

၃၀၀၀၀ ကျပ်

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

အဆင့် ၁

ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းစာအုပ်မူရင်း(၁)အုပ်၊ မိတ္တူ(၂၄)အုပ် ဖြင့်တင်ပြ ရမည်။

အဆင့် ၂

ရိုက်ကူးခွင့်နှင့်ပတ်သက်၍ ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး ဦးစီးဌာန၊ ရုပ်ရှင်မြှင့်တင်ရေး ဌာနခွဲသို့ တင်ပြခွင့်ပြုချက် ရယူရန် မလိုအပ်ဘဲ မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင် အစည်းအရုံး၏ ခွင့်ပြုချက် ဖြင့်သာ ဆောင်ရွက်သွားရန်ဖြစ်ပါသည်။

အဆင့် ၃

ခွင့်ပြုဇာတ်လမ်းကို လုပ်ငန်းရှင်မှ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ရိုက်ကူးခြင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးပါက ရုပ်ရှင်နှင့် ဗီဒီယို ဆင်ဆာအဖွဲ့သို့ ကြည့်ရှုစစ်ဆေး ပေးရန် တင်ပြရမည်။

ဆက်သွယ်ရ မည့် လိပ်စာ

ရန်ကုန်

အမှတ် (၅၀) ၊ ရွှေတောင်ကြားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့

Website လိပ်စာ

http://www.moi.gov.mm/?q=content/mmpdd-e-services