အစိုးရဌာနများသို့ မြေပုံများရောင်းချခြင်း


Ministry of Natural Resources & Environmental Conservation / April 19, 2018

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။

ဝန်ဆောင်ခ

UTM (1:50000) =  ၄၀၀ ကျပ်

UTM (1:100000) =  ၄၀၀ ကျပ်

UTM (1:250000) =  ၄၀၀ ကျပ်

စစ်သုံးမြေပုံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန (၁²=၁ မိုင်) = ၁၂၅ ကျပ်

စစ်သုံးမြေပုံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန (၁²=၂ မိုင်) = ၁၂၅ ကျပ်

စစ်သုံးမြေပုံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန (၁²=၄ မိုင်) = ၁၂၅ ကျပ်

စစ်သုံးမြေပုံ အခြားဝန်ကြီးဌာန (၁²=၁ မိုင်) = ၈၅၀ ကျပ်

စစ်သုံးမြေပုံ အခြားဝန်ကြီးဌာန (၁²=၂ မိုင်) = ၈၅၀ ကျပ်

စစ်သုံးမြေပုံ အခြားဝန်ကြီးဌာန (၁²=၄ မိုင်) = ၈၅၀ ကျပ်

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

မရှိပါ။

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

အခြားဝန်ကြီးဌာနများမှ မြေပုံဝယ်ယူလိုပါက မြေပုံအသုံးပြုမည့် ရည်ရွယ်ချက်ကို ဖော်ပြပြီး ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနထံ ဝယ်ယူခွင့် တောင်းခံရမည်။

ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ရှိပါက မြေတိုင်းဦးစီးဌာနသို့ လာရောက်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

နေပြည်တော်

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန၊ မြို့ပတ်လမ်း၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ မောင်းရမ်းကျေးရွာအနီး၊ နေပြည်တော်။

ဖုန်းနံပါတ်- ၀၆၇-၃၄၁၃၄၃၃

ရန်ကုန်

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန၊ ပြည်တော်အေးရိပ်သာလမ်းသွယ် ရန်ကင်း(၇)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မြို့

ဖုန်းနံပါတ်- ၀၁-၆၆၂၉၃၃

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့်တည်နေရာများ

နေပြည်တော်

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန၊ မြို့ပတ်လမ်း၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ မောင်းရမ်းကျေးရွာအနီး၊ နေပြည်တော်။

ဖုန်းနံပါတ်- ၀၆၇-၃၄၁၃၄၃၃

ရန်ကုန်

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန၊ ပြည်တော်အေးရိပ်သာလမ်းသွယ် ရန်ကင်း(၇)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မြို့

ဖုန်းနံပါတ်- ၀၁-၆၆၂၉၃၃

Website လိပ်စာ

www.surveydepartment.gov.mmFAQs

မြေတိုင်းဦးစီးဌာနတွင် (၁) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ (၂) နယ်နိမိတ်တိုင်းတာရေးနှင့် မြို့ပြဆောက်လုပ်ရေး မြေတိုင်းဌာနခွဲ၊ (၃) ဘူမိပမာဏနှင့်အမှတ်(၂)မြေတိုင်း ဌာနခွဲ၊ (၄)ကောင်းကင်မြေတိုင်းနှင့်ဓာတ်ပုံဌာနခွဲ၊ (၅) မြေပုံထုတ်လုပ်ရေးဌာနခွဲ၊ (၆) လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးနှင့် အမှတ်(၁)မြေတိုင်းဌာနခွဲဟူ၍ ဌာနခွဲ(၆)ခုရှိပါသည်။ ဌာနခွဲတစ်ခုတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးတစ်ဦးဖြင့် ဌာနခွဲ (၆)ခုအတွက် ညွှန်ကြားရေးမှူး (၆)ဦးရှိပါသည်။ ဌာနခွဲ ညွှန်ကြားရေးမှူးများသည် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တို့၏ ဦးဆောင်လမ်းညွှန်မှု ကိုခံယူလျက် သက်ဆိုင်ရာဌာနခွဲအလိုက် စီမံခန့်ခွဲ အုပ်ချုပ်မှုလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ကြရပါသည်။ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ နယ်နိမိတ်တိုင်းတာရေးနှင့် မြို့ပြဆောက်လုပ်ရေးမြေတိုင်းဌာနခွဲနှင့် ဘူမိပမာဏနှင့် အမှတ်(၂)မြေတိုင်းဌာနခွဲတို့သည် နေပြည်တော်တွင် တည်ရှိပါသည်။ ကောင်းကင်မြေတိုင်းနှင့်ဓာတ်ပုံဌာနခွဲ နှင့် မြေပုံထုတ်လုပ်ရေးဌာနခွဲများသည် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် တည်ရှိပါသည်။ လေ့ကျင့် သင်ကြားရေးနှင့်အမှတ်(၁)မြေတိုင်းဌာနခွဲသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့တွင် တည်ရှိပါ သည်။
လယ်ယာမြေများတိုင်းတာခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုလုပ်ငန်းများအား လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး နှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ ကြေးတိုင် နှင့် မြေစာရင်းဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးပါ သည်။မြေကွက်အသစ်များဖော်ထုတ်ခြင်းကိုဆောက်လုပ် ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ မြို့ရွာနှင့်အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနမှတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပါသည်။ မြေတိုင်းဦးစီး ဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တော ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ကွပ်ကဲမှုလက်အောက်တွင်ရှိပါသည်။ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးအတွက် မြေမျက်နှာသွင်ပြင်ပြမြေပုံ များအားထုတ်လုပ်ပေးခြင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့်နယ်နိမိတ် ထိစပ်နေသောနိုင်ငံများနှင့် နယ်နိမိတ်တိုင်းတာခြင်း လုပ်ငန်းများ၊ နိုင်ငံတော်အတွက် လိုအပ်လာပါက စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် အထူးစီးပွားရေးဇုန် (SEZ) များ တိုင်းတာသတ်မှတ်ပေးခြင်း၊ မော်တော်ကား လမ်း၊မီးရထားလမ်းများဖောက်လုပ်ရန် လမ်းအူကြောင်း များဖော်ထုတ်ပေးခြင်း၊ ရေနက်ဆိပ်ကမ်းများအတွက် နယ်နိမိတ်များတိုင်းတာသတ်မှတ်ပေးခြင်း လုပ်ငန်းများ ကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။
မြေတိုင်းဦးစီးဌာန၏ အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ (၁) တစ်နိုင်ငံလုံး၏မြေမျက်နှာသွင်ပြင်ပြမြေပုံ (Topographical Map)များထုတ်လုပ်ခြင်း (၂) နယ်နိမိတ်တိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် (၃)မြေတိုင်းပညာရပ်များသင်ကြားပို့ချခြင်းတို့ ဖြစ်ပါ သည်။
UTM ဆိုသည်မှာ Universal Transverse Mercator ဖြစ်ပါသည်။ မြေပုံအရိပ်ချစနစ် များစွာရှိသည့်အနက် ဆလင်ဒါပုံသဏ္ဍာန် အရိပ်ချမြေပုံရေးဆွဲခြင်းစနစ် ဖြစ်ပါ သည်။ကမ္ဘာသုံးမြေပုံအရိပ်ချစနစ်ဟုလည်းခေါ်ပါ သည်။
လက်ရှိ UTM မြေပုံများသည် ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံများ အား အခြေခံ၍ ရေးဆွဲထားပါသည်။
ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံများအား မြေတိုင်းဦးစီးဌာနမှ လေယာဉ်ပျံဖြင့် ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံများ ရိုက်ကူးရန်အတွက် ကောင်းကင် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးသည့် လေယာဉ်ပျံ၊ ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးသည့် ကင်မရာများလိုအပ်ပါသည်။
ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ရောင်းချပေးပါသည်။
မြေတိုင်းဦးစီးဌာနမှ UTM မြေပုံများအား စကေး(၃) မျိုးဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ (က) ၁: ၅၀,၀၀၀ ၊ (ခ) ၁: ၁၀၀,၀၀၀၊ (ဂ) ၁: ၂၅၀,၀၀၀ တို့ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးအား ခြုံငုံ၍ စကေးတစ်မျိုးခြင်း အလိုက်- (က) ၁: ၅၀၀၀၀ စကေး UTM မြေပုံ (၁၁၃၄)ချပ် (ခ) ၁: ၁၀၀၀၀၀ စကေး UTM မြေပုံ (၃၂၂)ချပ် (ဂ) ၁: ၂၅၀၀၀၀ စကေး UTM မြေပုံ (၉၃)ချပ် ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
UTM မြေပုံများအား ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီးမှသာ ရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။
UTM မြေပုံများအား နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးကဏ္ဍ၊ မြေယာစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများ၊နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ(ဥပမာ- လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း၊ တံတားတည်ဆောက်ခြင်း၊ ဆည်မြောင်းများ တည်ဆောက်ခြင်း၊လူမှုအဆောက်အအုံများတည်ဆောက် ခြင်း)၊ သဘာဝဘေးကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းများနှင့် အခြေခံစာရင်းဇယားကောက်ယူရေး လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုလျက်ရှိပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နယ်နိမိတ်ခြင်းထိစပ်လျက်ရှိသည့် နိုင်ငံ (၅)နိုင်ငံရှိပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ- (၁) ထိုင်းနိုင်ငံ၊ (၂) လာအိုနိုင်ငံ၊ (၃) အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ (၄) ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၊ (၅) တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ တို့ဖြစ်ပါသည်။
နယ်နိမိတ်ခြင်းထိစပ်လျက်ရှိသည့် နိုင်ငံ(၅)နိုင်ငံ၏ နယ်နိမိတ်အရှည်အလျားများမှာ (၁) မြန်မာ- ထိုင်းနိုင်ငံ နယ်နိမိတ်အလျား ခန့်မှန်း (၁၃၁၈)မိုင်၊ (၂) မြန်မာ - လာအို နယ်နိမိတ်အလျား (၁၄၉)မိုင်၊ (၃) မြန်မာ - အိန္ဒိယ နယ်နိမိတ်အလျား ခန့်မှန်း (၁၀၁၀.၉၈)မိုင်၊ (၄) မြန်မာ - ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် (၁၆၉)မိုင်၊ (၅) မြန်မာ - တရုတ် နယ်နိမိတ်အလျား ခန့်မှန်း (၁၃၈၄)မိုင်တို့ဖြစ်ပါသည်။
တိုင်းတာသတ်မှတ်ပြီးသော နယ်နိမိတ်အလျားများမှာ- (၁) မြန်မာ - ထိုင်းနိုင်ငံ (၃၆)မိုင် (၂) မြန်မာ - လာအို (၁၄၉)မိုင် (၃) မြန်မာ - အိန္ဒိယ (၉၀၇.၄၁)မိုင် (၄) မြန်မာ - ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ကုန်းတွင်း (၁၂၈.၇၅)မိုင် ရေပိုင်နက် (၃၉.၈၂)မိုင် (၅) မြန်မာ - တရုတ် (၁၃၇၃)မိုင် တို့ဖြစ်ပါသည်။
နယ်နိမိတ်တိုင်းတာသတ်မှတ်ရာတွင် နယ်နိမိတ် ကျောက်တိုင်များ စိုက်ထူပါသည်။
(၁) မြန်မာ - ထိုင်း နယ်နိမိတ်တွင် (၅၀၈)တိုင် (၂) မြန်မာ - လာအို နယ်နိမိတ်တွင် (၈၆)တိုင် (၃) မြန်မာ - အိန္ဒိယ နယ်နိမိတ်တွင် (၂၃၈)တိုင် (၄) မြန်မာ - ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်နိမိတ်တွင် (၃၆)တိုင် (၅) မြန်မာ - တရုတ် နယ်နိမိတ်တွင် (၄၉၈)တိုင် တို့ဖြစ်ပါသည်။
တစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံ နယ်နိမိတ်တိုင်းတာသတ်မှတ်ခြင်း လုပ်ငန်းများအား ယေဘုယျအားဖြင့် အဆင့်(၄)ဆင့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သတ်မှတ်ထားပါသည်။
တစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံ နယ်နိမိတ်တိုင်းတာသတ်မှတ်ဖို့ အတွက် ပထမအဆင့်အနေဖြင့် နှစ်နိုင်ငံအစိုးရအဖွဲ့များ သည် နယ်နိမိတ်လမ်းကြောင်းအား ယေဘုယျ သဘော တူညီချက်ရယူခြင်းဖြစ်ပါသည်။ နယ်မြေပိုင်းခြားခြင်း အဆင့် (Allocation of Territories) ဟုလည်းခေါ်ပါ သည်။
အဆင့်(၂)အား နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ခြင်း (Delimitation of Boundary) ဟုခေါ်ပါသည်။ နိုင်ငံအများမှ လက်ခံ ကျင့်သုံးသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမူအရ ယခင်ရှိပြီး စာချုပ်စာတမ်းများကို အခြေခံ၍ နယ်နိမိတ်တိုင်းတာ သတ်မှတ်ရေး သဘောတူညီမှုစာချုပ် (Boundary Demarcation Agreement) တစ်ရပ်ချုပ်ဆိုပါသည်။
တတိယအဆင့်ဖြစ်ပါသည်။ နယ်နိမိတ်တိုင်းတာသတ် မှတ်ခြင်း (Demarcation of Boundary) ဟုခေါ်ပါ သည်။ နှစ်ဘက်ပူးတွဲသဘောတူထားသည့် နယ်နိမိတ် လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် တိုင်းတာခြင်း၊ နယ်နိမိတ် မှတ်တိုင်များ စိုက်ထူခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပါသည်။ စိုက်ထူရာတွင် နှစ်နိုင်ငံ ပူးတွဲနယ်နိမိတ်ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ပါသည်။
နယ်နိမိတ် စီမံအုပ်ချုပ်ခြင်း (Administration of Boundary) အဆင့်ဖြစ်ပါသည်။ တိုင်းတာသတ်မှတ်ပြီး နယ်နိမိတ်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်း၊စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ အုပ်ချုပ်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။နယ်နိမိတ်စီမံအုပ်ချုပ်ခြင်းတွင်နယ်နိမိတ် မှတ်တိုင်များပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ နယ်နိမိတ်မြစ် ကြောင်းများမပြောင်းလဲအောင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် ခြင်း၊ မြစ်ကြောင်းအတွင်းရေကြောင်းသွားလာရေးကိစ္စ၊ ရေကိုခွဲဝေသုံးစွဲရေးကိစ္စများ ပါဝင်ပါသည်။ သီးခြား ကော်မတီများဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးလေ့ရှိပါသည်။သက်ဆိုင်ရာဒေသအာဏာပိုင်များအချင်းချင်း ပူးတွဲဆောင်ရွက် နိုင်ရန် ဗဟိုအဆင့်မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
မြေတိုင်းဦးစီးဌာနတွင် မြေတိုင်းပညာရပ်များ သင်ကြား ပို့ချပေးသည့် မြန်မာနိုင်ငံမြေတိုင်းကျောင်းရှိပါသည်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့တွင် ဖွင့်လှစ်ထား ရှိပါသည်။
၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁)ရက်နေ့တွင် မြန်မာ နိုင်ငံမြေတိုင်းကျောင်းအား မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ ယနေ့အချိန် အထိဖြစ်ပါ သည်။
မြန်မာနိုင်ငံမြေတိုင်းကျောင်းတွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပို့ချ ပေးလျက်ရှိသည့် သင်တန်းအမျိုးအစားများနှင့်သင်တန်း ကာလမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်- (က) အဆင့်မြင့်မြေတိုင်းသင်တန်း(၁၂)လ (ခ) အလယ်အလတ်အဆင့်မြေတိုင်းသင်တန်း(၈)လ (ဂ) အခြေခံမြေတိုင်းသင်တန်း(၆)လ (ဃ) မှန်ပြောင်းသင်တန်း(၂)လ (င) ဌာနတွင်းမွမ်းမံသင်တန်း (၂)လ
မြန်မာနိုင်ငံမြေတိုင်းကျောင်းတွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပို့ချ ပေးလျက်ရှိသည့်သင်တန်းများတွင် သင်တန်းသားအဖြစ် တက်ရောက်လိုသူများသည် အစိုးရဌာနများတွင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ဝန်ထမ်းများဖြစ်ရ မည်။ (က) အရာရှိသင်တန်းတက်ရောက် လိုသူများသည် တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့တစ်ခုရရှိပြီး၊ တာဝန် ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည့် ဌာနတွင် ဒု-ဦးစီးမှူးနှင့် အထက်ရာထူးများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူများ ဖြစ်ရပါမည်။ အခြားအဆင့်သင်တန်းများတွင် တက်ရောက်လိုသူများသည် အနည်းဆုံးအခြေခံပညာ အထက်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူများဖြစ်ရပါမည်။ (င) ဌာန တွင်းမွမ်းမံသင်တန်းသည် မြေတိုင်းဦးစီးဌာနတွင်းရှိ ဝန်ထမ်းများအတွက် မွမ်းမံသင်တန်း ဖြစ်ပါသည်။
ခေတ်မီမြေတိုင်းကိရိယာများဖြစ်သည့် Differential GPS, Handheld GPS, Total Station, Digital Level များ ကိုင်တွယ်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် အရာရှိ မြေတိုင်းသင်တန်းတွင်သင်ကြားပို့ချပေးလျက်ရှိပါသည်။ တန်းမြင့်မြေတိုင်းသင်တန်းတွင် Handheld GPS, Total Station, Digital Level များ သင်ကြားပို့ချ ပေးလျက်ရှိပါသည်။ထို့ပြင်အရာရှိမြေတိုင်းသင်တန်းတွင် Indroductory Lecture on Photogrammetry ကောင်းကင်မြေတိုင်း ပညာနိဒါန်းအား မိတ်ဆက် ထည့်သွင်း သင်ကြားပို့ချပေးလျက်ရှိပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမြေတိုင်းကျောင်းတွင် မြေတိုင်းပညာသင်ယူ ရန်အတွက် လာရောက်ကြသည့် သင်တန်းသားများ၏ မိခင်ဌာနများမှာ- (က) လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်း ဦးစီးဌာန (ခ) ဘူမိဗေဒလေ့လာရေးနှင့်ဓာတ်သတ္တုရှာဖွေရေး ဦးစီးဌာန (ဂ) ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာန (ဃ) မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန (င) လမ်းဦးစီးဌာန (စ) စည်ပင်သာယာရေးဦးစီးဌာန (ဆ) နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ (ဇ) ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ (ဈ) မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ တို့ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမြေတိုင်းကျောင်း စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်မှ ၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ် အထိ သင်တန်းအမျိုးအစားအလိုက် တက်ရောက်ပညာသင်ယူခဲ့သည့် သင်တန်းသားဦးရေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ (က) အဆင့်မြင့်မြေတိုင်းသင်တန်း (၅၄၀)ဦး (ခ) အလယ်အလတ်အဆင့်မြေတိုင်းသင်တန်း(၂၁၂၄)ဦး (ဂ) အခြေခံမြေတိုင်းသင်တန်း (၈၆၇၃)ဦး (ဃ) မှန်ပြောင်းသင်တန်း (၆၂၈)ဦး (င) ဌာနတွင်းမွမ်းမံသင်တန်း (၂၅၄)ဦး