ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

အစိုးရအဖွဲ့

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၂၄၈၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ) နှင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မခွဲ(က)တို့ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ "ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့" ကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ

ဒေါက်တာခက်အောင်

 • ဝန်ကြီးချုပ်

ဗိုလ်မှူးကြီး သူရမျိုးတင်

 • လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

ဦးဝေလင်း

 • ဘဏ္ဍာ၊ အခွန်၊ စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးမြသိန်း

 • စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ဦးဝင်းညွန့်

 • လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လျပ်စစ်နှင့် စက်မှုလက်မှုဝန်ကြီးဌာန

ဦးHလအောင်

 • သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးနေဝင်း

 • စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးသင်းလွင်

 • လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးခင်မောင်မြင့် (ခ) ဦးဒိတ်

 • ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန

ဦးစိုင်းစိန်လင်း

 • ရှမ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန

ဦးရန်နမ်းဖုန်

 • ရဝမ်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန

ဦးအားတီယောဟန်

 • လီဆူတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန

ဦးဒီဆင်ရမ်

 • ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံး

ဦးမြင့်လွင်

 • အတွင်းရေးမှူး

 

Website: Kachin State Government