ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးအကျိုးဆောင်လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း


Ministry of Labour / April 10, 2018

 

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး အကျိုးဆောင်လိုင်စင်လျှောက်ထားလိုသူသည် ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီး ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် လက်မှတ် ရရှိပြီးဖြစ်ရမည်။ နိုင်ငံသားပိုင် ကုမ္ပဏီဖြစ်ရမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးအကျိုးဆောင်လိုင်စင် -

လိုင်စင်အာမခံကြေး      -    ကျပ်  ၃၀ သိန်း (လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်း၍ လိုင်စင်ပြန်လည်ပြန်လည်အပ်နှံသည့်အခါ ပြန်လည်ထုတ်ယူခွင့်ရှိသည်)

လိုင်စင်နှစ်စဉ်ကြေး      -     ကျပ်  ၅၀၀၀၀ိ/-

ပြည်တွင်း အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး အကျိုးဆောင်လိုင်စင်လျှောက်ထားလိုသော   မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် 

 

            - ကုမ္ပဏီ Letterhead ဖြင့်လျှောက်လွှာ၊

            - ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မိတ္တူ၊

            - ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာများ၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်၊

            - ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာများ၏မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊အိမ်ထောင်စုစာရင်းမိတ္တူ၊

            - MD ၏ရဲစခန်းထောက်ခံစာ၊

            - MD ၏ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာ၊

            - MD ၏ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထား၊

            - ကုမ္ပဏီရုံးခန်းဖွဲ့စည်းပုံဓါတ်ပုံ၊

            - ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းများဖြင့်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ 

 

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၅၁)၊ နေပြည်တော်သို့ MD ကိုယ်တိုင်လာရောက် လျှောက်ထားရမည်။

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

နေပြည်တော်

အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန

လိပ်စာ-ရုံးအမှတ်(၅၁)၊ နေပြည်တော်

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့်တည်နေရာများ

နေပြည်တော်

အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန

လိပ်စာ-ရုံးအမှတ်(၅၁)၊ နေပြည်တော်

Website လိပ်စာ

မရှိပါ