အချက်အလက်များ

ဥပဒေနှင့် တရားရေး

၁၄၈ အချက်အလက်များ


    • မြန်မာ့သတ္တုတွင်းဥပဒေ


      • ထုတ်ဝေသူ :
      • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
      • စာမျက်နှာ :43
      • ဘာသာစကား : Myanmar/English
      • Download
    • အာမခံဆိုင်ရာဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ


      • ထုတ်ဝေသူ :mminsurance
      • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
      • စာမျက်နှာ :1
      • ဘာသာစကား : Burmese
      • Download
    • အခွန်နှင့်ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်သော ဥပဒေနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း


      • ထုတ်ဝေသူ :ပြည်တွင်းအခွန်ဌာန
      • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
      • စာမျက်နှာ :
      • ဘာသာစကား : မြန်မာ
      • Download
    • အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေးဆောင်ရွက်ရေးဥပဒေ


      • ထုတ်ဝေသူ :State Law and Order Restoration Council
      • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 30-04-2014
      • စာမျက်နှာ :17
      • ဘာသာစကား : Myanmar
      • Download
    • လှိုင်းနှုန်းစဉ်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ


      • ထုတ်ဝေသူ :ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
      • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 07-03-2016
      • စာမျက်နှာ :34
      • ဘာသာစကား : Myanmar
      • Download
    • ဆက်သွယ်ရေးနံပါတ်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများ


      • ထုတ်ဝေသူ :ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
      • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 03-12-2015
      • စာမျက်နှာ :29
      • ဘာသာစကား : Myanmar
      • Download
    • လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများ


      • ထုတ်ဝေသူ :ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
      • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 14-10-2014
      • စာမျက်နှာ :39
      • ဘာသာစကား : Myanmar
      • Download
    • ချိတ်ဆက်အသုံးပြုခြင်းနှင့် အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်းဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများ


      • ထုတ်ဝေသူ :ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
      • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 06-01-2015
      • စာမျက်နှာ :33
      • ဘာသာစကား : Myanmar
      • Download
    • ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ၏ ပြိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများ


      • ထုတ်ဝေသူ :ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
      • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 09-06-2015
      • စာမျက်နှာ :91
      • ဘာသာစကား : Myanmar
      • Download
    • ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပေဒ


      • ထုတ်ဝေသူ :ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်
      • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 29-08-2017
      • စာမျက်နှာ :1
      • ဘာသာစကား : Myanmar
      • Download
အထူးသတင်း
  • ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါ (Seasonal Influenza)ဖြစ်ပွားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း၊ ကြိုတင်ကာ ကွယ်ခြင်းနှင့် တုံ့ပြန်ဆောင် ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ အားဖြည့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ထုတ်ပြန် ချက် (၁/၂၀၁၉)
  •