ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန မိသားစုများက ဆွမ်းဆန်တော်နှင့် ဆန်ကြာဆံများ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်းများဆောင်ရွက်

ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသည့်ကာလအတွင်း  ဆွမ်းကိစ္စရပ်များအဆင်ပြေစေရန် ရည်ရွယ်၍ ...............

နေ့စဉ်မြစ်ရေခန့်မှန်းချက်

နေ့စဉ်မြစ်ရေခန့်မှန်းချက်

Tatmadaw (Air) continues transporting foodstuffs, relief items to Rakhine State

THE relief materials and food items contributed by the families of Tatmadaw (Army, Navy and Air) and well-wishers, and relief supplies provided by the National Disaster Management Committee for...

Tatmadaw (Navy) transports supplies to people in Mochahit Rakhine State

A 29-metre landing craft from Tatmadaw (Navy) transported relief items, foodstuffs and utensils totalling 11 tonnes to Angumaw Port from Yaychanpyin Port.

International Museums Day celebrated in Nay Pyi Taw

THE International Museums Day commemoration ceremony was held yesterday morning at the Mini Theater of the National Museum (Nay Pyi Taw), attended by U Ko Ko, Union Minister for Religious Affairs...

Tatmadaw senior officers oversee recovery efforts in Rakhine State

THE State Administration Council has released announcements for Mocha-hit areas declaring natural disaster-affected regions under Section 11 of the Natural Disaster Management Law and assigned...

SAC Member opens new school building in Pantanaw

STATE Administration Council Member Mahn Nyein Maung, Union Minister for Information U Maung Maung Ohn, and Ayeyawady Region Chief Minister U Tin Maung Win opened the new two-storey building of the...

အခြေခံပညာအထက်တန်းဆင့် စက်မှု၊ စိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ သက်မွေးပညာ ပြောင်းလဲဖွံ့ဖြိုးမှုကဏ္ဍသစ်၏ လင်းရောင်ခြည်များ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် သိပ္ပံနှင့်နည်း ပညာဝန်ကြီးဌာနတို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သည့် စက်မှု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး တွဲဖက်သင်ကြားမည့် အခြေခံပညာ...

MoI Union Minister inspects IPRD offices in Ayeyawady Region

UNION Minister for Information inspected the Information and Public Relation Department (IPRD) offices in Danubyu, Zalun townships and Hinthada District of Ayeyawady Region yesterday and instructed...

 SAC Member DPM Union Minister makes inspection tour in Sittway Township

MEMBER of State Administration Council Deputy Prime Minister Union Minister Admiral Tin Aung San, together with Union Minister Lt-Gen Tun Tun Naung and Rakhine State Chief Minister U Htein Lin,...

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန မိသားစုများက ဆွမ်းဆန်တော်နှင့် ဆန်ကြာဆံများ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်းများဆောင်ရွက်

ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသည့်ကာလအတွင်း  ဆွမ်းကိစ္စရပ်များအဆင်ပြေစေရန် ရည်ရွယ်၍ ...............

နေ့စဉ်မြစ်ရေခန့်မှန်းချက်

နေ့စဉ်မြစ်ရေခန့်မှန်းချက်

Tatmadaw (Air) continues transporting foodstuffs, relief items to Rakhine State

THE relief materials and food items contributed by the families of Tatmadaw (Army, Navy and Air) and well-wishers, and relief supplies provided by the National Disaster Management Committee for...

Tatmadaw (Navy) transports supplies to people in Mochahit Rakhine State

A 29-metre landing craft from Tatmadaw (Navy) transported relief items, foodstuffs and utensils totalling 11 tonnes to Angumaw Port from Yaychanpyin Port.

International Museums Day celebrated in Nay Pyi Taw

THE International Museums Day commemoration ceremony was held yesterday morning at the Mini Theater of the National Museum (Nay Pyi Taw), attended by U Ko Ko, Union Minister for Religious Affairs...

Tatmadaw senior officers oversee recovery efforts in Rakhine State

THE State Administration Council has released announcements for Mocha-hit areas declaring natural disaster-affected regions under Section 11 of the Natural Disaster Management Law and assigned...

SAC Member opens new school building in Pantanaw

STATE Administration Council Member Mahn Nyein Maung, Union Minister for Information U Maung Maung Ohn, and Ayeyawady Region Chief Minister U Tin Maung Win opened the new two-storey building of the...

အခြေခံပညာအထက်တန်းဆင့် စက်မှု၊ စိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ သက်မွေးပညာ ပြောင်းလဲဖွံ့ဖြိုးမှုကဏ္ဍသစ်၏ လင်းရောင်ခြည်များ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် သိပ္ပံနှင့်နည်း ပညာဝန်ကြီးဌာနတို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သည့် စက်မှု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး တွဲဖက်သင်ကြားမည့် အခြေခံပညာ...

MoI Union Minister inspects IPRD offices in Ayeyawady Region

UNION Minister for Information inspected the Information and Public Relation Department (IPRD) offices in Danubyu, Zalun townships and Hinthada District of Ayeyawady Region yesterday and instructed...

 SAC Member DPM Union Minister makes inspection tour in Sittway Township

MEMBER of State Administration Council Deputy Prime Minister Union Minister Admiral Tin Aung San, together with Union Minister Lt-Gen Tun Tun Naung and Rakhine State Chief Minister U Htein Lin,...

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန မိသားစုများက ဆွမ်းဆန်တော်နှင့် ဆန်ကြာဆံများ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်းများဆောင်ရွက်

ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသည့်ကာလအတွင်း  ဆွမ်းကိစ္စရပ်များအဆင်ပြေစေရန် ရည်ရွယ်၍ ...............

နေ့စဉ်မြစ်ရေခန့်မှန်းချက်

နေ့စဉ်မြစ်ရေခန့်မှန်းချက်

Tatmadaw (Air) continues transporting foodstuffs, relief items to Rakhine State

THE relief materials and food items contributed by the families of Tatmadaw (Army, Navy and Air) and well-wishers, and relief supplies provided by the National Disaster Management Committee for...

Tatmadaw (Navy) transports supplies to people in Mochahit Rakhine State

A 29-metre landing craft from Tatmadaw (Navy) transported relief items, foodstuffs and utensils totalling 11 tonnes to Angumaw Port from Yaychanpyin Port.

International Museums Day celebrated in Nay Pyi Taw

THE International Museums Day commemoration ceremony was held yesterday morning at the Mini Theater of the National Museum (Nay Pyi Taw), attended by U Ko Ko, Union Minister for Religious Affairs...

Tatmadaw senior officers oversee recovery efforts in Rakhine State

THE State Administration Council has released announcements for Mocha-hit areas declaring natural disaster-affected regions under Section 11 of the Natural Disaster Management Law and assigned...

SAC Member opens new school building in Pantanaw

STATE Administration Council Member Mahn Nyein Maung, Union Minister for Information U Maung Maung Ohn, and Ayeyawady Region Chief Minister U Tin Maung Win opened the new two-storey building of the...

အခြေခံပညာအထက်တန်းဆင့် စက်မှု၊ စိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ သက်မွေးပညာ ပြောင်းလဲဖွံ့ဖြိုးမှုကဏ္ဍသစ်၏ လင်းရောင်ခြည်များ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် သိပ္ပံနှင့်နည်း ပညာဝန်ကြီးဌာနတို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သည့် စက်မှု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး တွဲဖက်သင်ကြားမည့် အခြေခံပညာ...

MoI Union Minister inspects IPRD offices in Ayeyawady Region

UNION Minister for Information inspected the Information and Public Relation Department (IPRD) offices in Danubyu, Zalun townships and Hinthada District of Ayeyawady Region yesterday and instructed...

 SAC Member DPM Union Minister makes inspection tour in Sittway Township

MEMBER of State Administration Council Deputy Prime Minister Union Minister Admiral Tin Aung San, together with Union Minister Lt-Gen Tun Tun Naung and Rakhine State Chief Minister U Htein Lin,...

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန မိသားစုများက ဆွမ်းဆန်တော်နှင့် ဆန်ကြာဆံများ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်းများဆောင်ရွက်

ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသည့်ကာလအတွင်း  ဆွမ်းကိစ္စရပ်များအဆင်ပြေစေရန် ရည်ရွယ်၍ ...............

နေ့စဉ်မြစ်ရေခန့်မှန်းချက်

နေ့စဉ်မြစ်ရေခန့်မှန်းချက်

Tatmadaw (Air) continues transporting foodstuffs, relief items to Rakhine State

THE relief materials and food items contributed by the families of Tatmadaw (Army, Navy and Air) and well-wishers, and relief supplies provided by the National Disaster Management Committee for...

Tatmadaw (Navy) transports supplies to people in Mochahit Rakhine State

A 29-metre landing craft from Tatmadaw (Navy) transported relief items, foodstuffs and utensils totalling 11 tonnes to Angumaw Port from Yaychanpyin Port.

International Museums Day celebrated in Nay Pyi Taw

THE International Museums Day commemoration ceremony was held yesterday morning at the Mini Theater of the National Museum (Nay Pyi Taw), attended by U Ko Ko, Union Minister for Religious Affairs...

Tatmadaw senior officers oversee recovery efforts in Rakhine State

THE State Administration Council has released announcements for Mocha-hit areas declaring natural disaster-affected regions under Section 11 of the Natural Disaster Management Law and assigned...

SAC Member opens new school building in Pantanaw

STATE Administration Council Member Mahn Nyein Maung, Union Minister for Information U Maung Maung Ohn, and Ayeyawady Region Chief Minister U Tin Maung Win opened the new two-storey building of the...

အခြေခံပညာအထက်တန်းဆင့် စက်မှု၊ စိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ သက်မွေးပညာ ပြောင်းလဲဖွံ့ဖြိုးမှုကဏ္ဍသစ်၏ လင်းရောင်ခြည်များ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် သိပ္ပံနှင့်နည်း ပညာဝန်ကြီးဌာနတို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သည့် စက်မှု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး တွဲဖက်သင်ကြားမည့် အခြေခံပညာ...

MoI Union Minister inspects IPRD offices in Ayeyawady Region

UNION Minister for Information inspected the Information and Public Relation Department (IPRD) offices in Danubyu, Zalun townships and Hinthada District of Ayeyawady Region yesterday and instructed...

 SAC Member DPM Union Minister makes inspection tour in Sittway Township

MEMBER of State Administration Council Deputy Prime Minister Union Minister Admiral Tin Aung San, together with Union Minister Lt-Gen Tun Tun Naung and Rakhine State Chief Minister U Htein Lin,...

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန မိသားစုများက ဆွမ်းဆန်တော်နှင့် ဆန်ကြာဆံများ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်းများဆောင်ရွက်

ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသည့်ကာလအတွင်း  ဆွမ်းကိစ္စရပ်များအဆင်ပြေစေရန် ရည်ရွယ်၍ ...............

နေ့စဉ်မြစ်ရေခန့်မှန်းချက်

နေ့စဉ်မြစ်ရေခန့်မှန်းချက်

Tatmadaw (Air) continues transporting foodstuffs, relief items to Rakhine State

THE relief materials and food items contributed by the families of Tatmadaw (Army, Navy and Air) and well-wishers, and relief supplies provided by the National Disaster Management Committee for...

Tatmadaw (Navy) transports supplies to people in Mochahit Rakhine State

A 29-metre landing craft from Tatmadaw (Navy) transported relief items, foodstuffs and utensils totalling 11 tonnes to Angumaw Port from Yaychanpyin Port.

International Museums Day celebrated in Nay Pyi Taw

THE International Museums Day commemoration ceremony was held yesterday morning at the Mini Theater of the National Museum (Nay Pyi Taw), attended by U Ko Ko, Union Minister for Religious Affairs...

Tatmadaw senior officers oversee recovery efforts in Rakhine State

THE State Administration Council has released announcements for Mocha-hit areas declaring natural disaster-affected regions under Section 11 of the Natural Disaster Management Law and assigned...

SAC Member opens new school building in Pantanaw

STATE Administration Council Member Mahn Nyein Maung, Union Minister for Information U Maung Maung Ohn, and Ayeyawady Region Chief Minister U Tin Maung Win opened the new two-storey building of the...

အခြေခံပညာအထက်တန်းဆင့် စက်မှု၊ စိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ သက်မွေးပညာ ပြောင်းလဲဖွံ့ဖြိုးမှုကဏ္ဍသစ်၏ လင်းရောင်ခြည်များ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် သိပ္ပံနှင့်နည်း ပညာဝန်ကြီးဌာနတို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သည့် စက်မှု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး တွဲဖက်သင်ကြားမည့် အခြေခံပညာ...

MoI Union Minister inspects IPRD offices in Ayeyawady Region

UNION Minister for Information inspected the Information and Public Relation Department (IPRD) offices in Danubyu, Zalun townships and Hinthada District of Ayeyawady Region yesterday and instructed...

 SAC Member DPM Union Minister makes inspection tour in Sittway Township

MEMBER of State Administration Council Deputy Prime Minister Union Minister Admiral Tin Aung San, together with Union Minister Lt-Gen Tun Tun Naung and Rakhine State Chief Minister U Htein Lin,...

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန မိသားစုများက ဆွမ်းဆန်တော်နှင့် ဆန်ကြာဆံများ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်းများဆောင်ရွက်

ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသည့်ကာလအတွင်း  ဆွမ်းကိစ္စရပ်များအဆင်ပြေစေရန် ရည်ရွယ်၍ ...............

နေ့စဉ်မြစ်ရေခန့်မှန်းချက်

နေ့စဉ်မြစ်ရေခန့်မှန်းချက်

Tatmadaw (Air) continues transporting foodstuffs, relief items to Rakhine State

THE relief materials and food items contributed by the families of Tatmadaw (Army, Navy and Air) and well-wishers, and relief supplies provided by the National Disaster Management Committee for...

Tatmadaw (Navy) transports supplies to people in Mochahit Rakhine State

A 29-metre landing craft from Tatmadaw (Navy) transported relief items, foodstuffs and utensils totalling 11 tonnes to Angumaw Port from Yaychanpyin Port.

International Museums Day celebrated in Nay Pyi Taw

THE International Museums Day commemoration ceremony was held yesterday morning at the Mini Theater of the National Museum (Nay Pyi Taw), attended by U Ko Ko, Union Minister for Religious Affairs...

Tatmadaw senior officers oversee recovery efforts in Rakhine State

THE State Administration Council has released announcements for Mocha-hit areas declaring natural disaster-affected regions under Section 11 of the Natural Disaster Management Law and assigned...

SAC Member opens new school building in Pantanaw

STATE Administration Council Member Mahn Nyein Maung, Union Minister for Information U Maung Maung Ohn, and Ayeyawady Region Chief Minister U Tin Maung Win opened the new two-storey building of the...

အခြေခံပညာအထက်တန်းဆင့် စက်မှု၊ စိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ သက်မွေးပညာ ပြောင်းလဲဖွံ့ဖြိုးမှုကဏ္ဍသစ်၏ လင်းရောင်ခြည်များ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် သိပ္ပံနှင့်နည်း ပညာဝန်ကြီးဌာနတို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သည့် စက်မှု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး တွဲဖက်သင်ကြားမည့် အခြေခံပညာ...

MoI Union Minister inspects IPRD offices in Ayeyawady Region

UNION Minister for Information inspected the Information and Public Relation Department (IPRD) offices in Danubyu, Zalun townships and Hinthada District of Ayeyawady Region yesterday and instructed...

 SAC Member DPM Union Minister makes inspection tour in Sittway Township

MEMBER of State Administration Council Deputy Prime Minister Union Minister Admiral Tin Aung San, together with Union Minister Lt-Gen Tun Tun Naung and Rakhine State Chief Minister U Htein Lin,...

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန မိသားစုများက ဆွမ်းဆန်တော်နှင့် ဆန်ကြာဆံများ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်းများဆောင်ရွက်

ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသည့်ကာလအတွင်း  ဆွမ်းကိစ္စရပ်များအဆင်ပြေစေရန် ရည်ရွယ်၍ ...............

နေ့စဉ်မြစ်ရေခန့်မှန်းချက်

နေ့စဉ်မြစ်ရေခန့်မှန်းချက်

Tatmadaw (Air) continues transporting foodstuffs, relief items to Rakhine State

THE relief materials and food items contributed by the families of Tatmadaw (Army, Navy and Air) and well-wishers, and relief supplies provided by the National Disaster Management Committee for...

Tatmadaw (Navy) transports supplies to people in Mochahit Rakhine State

A 29-metre landing craft from Tatmadaw (Navy) transported relief items, foodstuffs and utensils totalling 11 tonnes to Angumaw Port from Yaychanpyin Port.

International Museums Day celebrated in Nay Pyi Taw

THE International Museums Day commemoration ceremony was held yesterday morning at the Mini Theater of the National Museum (Nay Pyi Taw), attended by U Ko Ko, Union Minister for Religious Affairs...

Tatmadaw senior officers oversee recovery efforts in Rakhine State

THE State Administration Council has released announcements for Mocha-hit areas declaring natural disaster-affected regions under Section 11 of the Natural Disaster Management Law and assigned...

SAC Member opens new school building in Pantanaw

STATE Administration Council Member Mahn Nyein Maung, Union Minister for Information U Maung Maung Ohn, and Ayeyawady Region Chief Minister U Tin Maung Win opened the new two-storey building of the...

အခြေခံပညာအထက်တန်းဆင့် စက်မှု၊ စိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ သက်မွေးပညာ ပြောင်းလဲဖွံ့ဖြိုးမှုကဏ္ဍသစ်၏ လင်းရောင်ခြည်များ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် သိပ္ပံနှင့်နည်း ပညာဝန်ကြီးဌာနတို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သည့် စက်မှု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး တွဲဖက်သင်ကြားမည့် အခြေခံပညာ...

MoI Union Minister inspects IPRD offices in Ayeyawady Region

UNION Minister for Information inspected the Information and Public Relation Department (IPRD) offices in Danubyu, Zalun townships and Hinthada District of Ayeyawady Region yesterday and instructed...

 SAC Member DPM Union Minister makes inspection tour in Sittway Township

MEMBER of State Administration Council Deputy Prime Minister Union Minister Admiral Tin Aung San, together with Union Minister Lt-Gen Tun Tun Naung and Rakhine State Chief Minister U Htein Lin,...

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန မိသားစုများက ဆွမ်းဆန်တော်နှင့် ဆန်ကြာဆံများ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်းများဆောင်ရွက်

ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသည့်ကာလအတွင်း  ဆွမ်းကိစ္စရပ်များအဆင်ပြေစေရန် ရည်ရွယ်၍ ...............

နေ့စဉ်မြစ်ရေခန့်မှန်းချက်

နေ့စဉ်မြစ်ရေခန့်မှန်းချက်

Tatmadaw (Air) continues transporting foodstuffs, relief items to Rakhine State

THE relief materials and food items contributed by the families of Tatmadaw (Army, Navy and Air) and well-wishers, and relief supplies provided by the National Disaster Management Committee for...

Tatmadaw (Navy) transports supplies to people in Mochahit Rakhine State

A 29-metre landing craft from Tatmadaw (Navy) transported relief items, foodstuffs and utensils totalling 11 tonnes to Angumaw Port from Yaychanpyin Port.

International Museums Day celebrated in Nay Pyi Taw

THE International Museums Day commemoration ceremony was held yesterday morning at the Mini Theater of the National Museum (Nay Pyi Taw), attended by U Ko Ko, Union Minister for Religious Affairs...

Tatmadaw senior officers oversee recovery efforts in Rakhine State

THE State Administration Council has released announcements for Mocha-hit areas declaring natural disaster-affected regions under Section 11 of the Natural Disaster Management Law and assigned...

SAC Member opens new school building in Pantanaw

STATE Administration Council Member Mahn Nyein Maung, Union Minister for Information U Maung Maung Ohn, and Ayeyawady Region Chief Minister U Tin Maung Win opened the new two-storey building of the...

အခြေခံပညာအထက်တန်းဆင့် စက်မှု၊ စိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ သက်မွေးပညာ ပြောင်းလဲဖွံ့ဖြိုးမှုကဏ္ဍသစ်၏ လင်းရောင်ခြည်များ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် သိပ္ပံနှင့်နည်း ပညာဝန်ကြီးဌာနတို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သည့် စက်မှု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး တွဲဖက်သင်ကြားမည့် အခြေခံပညာ...

MoI Union Minister inspects IPRD offices in Ayeyawady Region

UNION Minister for Information inspected the Information and Public Relation Department (IPRD) offices in Danubyu, Zalun townships and Hinthada District of Ayeyawady Region yesterday and instructed...

 SAC Member DPM Union Minister makes inspection tour in Sittway Township

MEMBER of State Administration Council Deputy Prime Minister Union Minister Admiral Tin Aung San, together with Union Minister Lt-Gen Tun Tun Naung and Rakhine State Chief Minister U Htein Lin,...

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန မိသားစုများက ဆွမ်းဆန်တော်နှင့် ဆန်ကြာဆံများ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်းများဆောင်ရွက်

ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသည့်ကာလအတွင်း  ဆွမ်းကိစ္စရပ်များအဆင်ပြေစေရန် ရည်ရွယ်၍ ...............

နေ့စဉ်မြစ်ရေခန့်မှန်းချက်

နေ့စဉ်မြစ်ရေခန့်မှန်းချက်

Tatmadaw (Air) continues transporting foodstuffs, relief items to Rakhine State

THE relief materials and food items contributed by the families of Tatmadaw (Army, Navy and Air) and well-wishers, and relief supplies provided by the National Disaster Management Committee for...

Tatmadaw (Navy) transports supplies to people in Mochahit Rakhine State

A 29-metre landing craft from Tatmadaw (Navy) transported relief items, foodstuffs and utensils totalling 11 tonnes to Angumaw Port from Yaychanpyin Port.

International Museums Day celebrated in Nay Pyi Taw

THE International Museums Day commemoration ceremony was held yesterday morning at the Mini Theater of the National Museum (Nay Pyi Taw), attended by U Ko Ko, Union Minister for Religious Affairs...

Tatmadaw senior officers oversee recovery efforts in Rakhine State

THE State Administration Council has released announcements for Mocha-hit areas declaring natural disaster-affected regions under Section 11 of the Natural Disaster Management Law and assigned...

SAC Member opens new school building in Pantanaw

STATE Administration Council Member Mahn Nyein Maung, Union Minister for Information U Maung Maung Ohn, and Ayeyawady Region Chief Minister U Tin Maung Win opened the new two-storey building of the...

အခြေခံပညာအထက်တန်းဆင့် စက်မှု၊ စိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ သက်မွေးပညာ ပြောင်းလဲဖွံ့ဖြိုးမှုကဏ္ဍသစ်၏ လင်းရောင်ခြည်များ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် သိပ္ပံနှင့်နည်း ပညာဝန်ကြီးဌာနတို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သည့် စက်မှု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး တွဲဖက်သင်ကြားမည့် အခြေခံပညာ...

MoI Union Minister inspects IPRD offices in Ayeyawady Region

UNION Minister for Information inspected the Information and Public Relation Department (IPRD) offices in Danubyu, Zalun townships and Hinthada District of Ayeyawady Region yesterday and instructed...

 SAC Member DPM Union Minister makes inspection tour in Sittway Township

MEMBER of State Administration Council Deputy Prime Minister Union Minister Admiral Tin Aung San, together with Union Minister Lt-Gen Tun Tun Naung and Rakhine State Chief Minister U Htein Lin,...

အမျိုးသားစီမံကိန်းကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် အမျိုးသားစီမံကိန်းကော်မရှင် (၁/၂၀၂၃)အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား


Ministry of Information/ Naypyitaw / March 21, 2023
image_latest


နေပြည်တော် မတ် ၂၁

အမျိုးသားစီမံကိန်းကော်မရှင် (၁/၂၀၂၃)အစည်းအဝေးကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ အမျိုးသားစီမံကိန်းကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြားသည်။

အစည်းအဝေးသို့ အမျိုးသားစီမံကိန်းကော်မရှင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း၊ အမျိုးသားစီမံကိန်းကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ၊ ပြည်ထောင်စုစားရင်းစစ်ချုပ်၊ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌ၊ နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဒုတိယဝန်ကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်များ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ/ တိုင်းဦးစီးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌများက Video Conferencing ဖြင့် တက်ရောက်ကြသည်။

ဦးစွာ အမျိုးသားစီမံကိန်းကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က အမှာစကားပြောကြားရာတွင် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ တာဝန်ယူပြီးသည့်နောက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလတွင် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကာလပြောင်းလဲခဲ့ပြီး ကြားကာလ ၆ လ စီမံကိန်းနှင့် ၂၀၂၂ - ၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်းတို့ကို ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ယခုလက်ရှိ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသည့် ၂၀၂၂ - ၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်းတွင် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တစ်နှစ်အပြည့်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်သည့် စီမံကိန်းဖြစ်ပါကြောင်း။

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်း အနုတ်  ၅ ဒသမ ၉ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းခဲ့ရာမှ ကြားကာလ ၆ လ စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်မှုတွင် ၂ ဒသမ ၄ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ၂၀၂၂ - ၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် စီမံကိန်းပထမ ၆လ အကောင်အထည်ဖော်မှုတွင် ၃ ဒသမ ၄ ရာခိုင်နှုန်း ပြန်လည်တိုးတက်ရရှိလာသည်ကို တွေ့ရပါကြောင်း၊ ယခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကုန်တွင် ယာယီခန့်မှန်းခြေစာရင်းအရ တစ်နှစ်လုံးအတွက် တိုးတက်မှုနှုန်း ၃ ဒသမ ၄ ရာခိုင်နှုန်း ရရှိလာနိုင်သည်ဟု သက်ဆိုင်ရာဌာနများက ခန့်မှန်းထားပါကြောင်း။

နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ စွမ်းအားပြည့်လည်ပတ်နိုင်ရေးသည် အရေးကြီးပါကြောင်း၊ ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်မှ စားရေရိက္ခာလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းစားသုံးမှုဖူလုံစေမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထို့ပြင် သွင်းကုန်လျှော့ချနိုင်ပြီး ပို့ကုန်တင်ပို့မှုလည်း တိုးတက်လာနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ အားကောင်းလာပါက အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုဖန်တီးပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည့်အတွက် ထုတ်လုပ်မှုကွင်းဆက်တစ်လျှောက် တိုးတက်ရေးကို ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။

ကျေးလက်အခြေခံစီးပွားရေးဖြစ်သည့် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများတွင် သမားရိုးကျဆောင်ရွက်နေသည့်ပုံစံမှ ခေတ်မီနည်းစနစ်များဖြင့် သွင်းအားစုများကို ထိရောက်စွာအသုံးပြုပြီး အထွက်တိုးအောင်ကြိုးစားကြရန်နှင့် ကျေးလက်နေပြည်သူများ ဝင်ငွေတိုးတက်ရေးကိုလည်း ဆောင်ရွက်သွားရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဒေသအလိုက်အလားအလာကောင်းသည့် သီးနှံများစိုက်ပျိုးနိုင်ရေး၊ တန်ဖိုးမြင့်ထွက်ကုန် ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်နိုင်ရေး၊ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ ရွေးချယ်စိုက်ပျိုးနိုင်ရေး၊ ပန်းတိုင်အထွက်နှုန်းပြည့်မီရေးနှင့် အရည်အသွေးကောင်းမွန်ရေးတို့ကို ဆောင်ရွက်သွားရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။

မိမိတို့နိုင်ငံ၌ မြို့ပြနေလူဦးရေ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ကျေးလက်နေလူဦးရေ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိပါကြောင်း၊ လူအများစုနေထိုင်ကြသည့် ကျေးလက်ဒေသများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှ ကျေးလက်နေပြည်သူများ လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီး မြို့ပြနှင့်ကျေးလက်ကွာဟချက်များ လျော့ကျလာနိုင်မည်ဖြစ်သည့်အပြင် တစ်ပြေးညီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ ရရှိခံစားနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်အနေဖြင့် နေရာဒေသမရွေး တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ နောက်ကျမကျန်စေရေးအတွက် ပြည်သူဗဟိုပြုဖွံ့ဖြိုးမှုများကို ဆက်လက်တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။

ပြည်တွင်းစားသုံးဆီဖူလုံရေးအတွက် အဓိကအထောက်အကူဖြစ်စေည့် နေကြာစိုက်ပျိုးမှုကို ရည်မှန်းချက်အတိုင်း အောင်မြင်စေရေးကို ဆက်လက်ကြိုးပမ်းရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိုးနှင့်ဆောင်းနေကြာစိုက်ပျိုးမှုများမှ အခက်အခဲနှင့်အတွေ့အကြုံများကို သင်ခန်းစာရယူပြီး ပန်းတိုင်ရည်မှန်းချက်များပြည့်မီရေးကို တောင်သူများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။

နိုင်ငံ့စီးပွားမြှင့်တင်ရေးရန်ပုံငွေမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ခွင့်ပြုထားသည့် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတိုးတက်ရေးကို ဆထက်ထမ်းပိုး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပြီး ပြည်တွင်းစားသုံးမှုဖူလုံရေးကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။

စီမံကိန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် သတ်မှတ်ချိန်အတိုင်း ပြီးပြတ်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးသည် အရေးကြီးပါကြောင်း၊ ဆောင်ရွက်ဆဲလုပ်ငန်းများ ပြီးပြတ်စေရေးကို အားလုံးက အထူးအလေးထားပြီး ဆောင်ရွက်ကြရန်လိုအပ်ပါကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာနေသည့် ဆောင်ရွက်ဆဲရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများ အမြန်ဆုံးပြီးစီးမှသာ လျှပ်စစ်လိုအပ်ချက်ကို အချိန်မီဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုများကိုလည်း သတ်မှတ်ချိန်အတိုင်းပြီးမြောက်အောင်  ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားကြရန်လိုအပ်ပါကြောင်း။

ပြည်ပမှ မှာယူတင်သွင်းနေရသည့် သံ၊ သံမဏိ၊ ဓါတ်မြေဩဇာစသည့် ကုန်စည်များကို ပြည်တွင်း၌ ရှိသည့်စက်ရုံများက ရည်မှန်းချက်အတိုင်း ပြည့်မီကျော်လွန်သည်အထိ ထုတ်လုပ်နိုင်ရေး ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်သွားရန်လိုအပ်ပါကြောင်း၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများက ပြည်တွင်းဈေးကွက်လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရေးနှင့် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေး ပြည့်မီစေရေးကိုလည်း အကောင်အထည်ဖော်ပေးရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထို့ပြင် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသည်လည်း အရေးကြီးသည့်အတွက် ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ တိုးတက်ရေးအတွက် အားပေးကူညီရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။

နိုင်ငံတော်အတွက် လိုအပ်သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပိုမိုစီးဝင်လာစေရန်အတွက် ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများကို နည်းလမ်းမျိုးစုံနှင့်ဖိတ်ခေါ်ပြီး ဝင်ရောက်လာသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ အချိန်မီအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာဌာနများက ထိထိရောက်ရောက် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။

ကောင်းမွန်သည့် အခြေခံအဆောက်အအုံများရှိမှသာ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထို့ပြင် ဒေသတစ်ခုနှင့်တစ်ခုကြား ဆက်သွယ်မှု လွယ်ကူမြန်ဆန်ပြီး ဒေသတွင်းနှင့်ဒေသများကြား ကွာဟချက်များကို လျှော့ချနိုင်မည်ဖြစ်သည့်အတွက် စီးပွားရေးအခြေခံအဆောက်အအုံများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဦးစားပေးပြီး ကြိုးပမ်းအကောင်အထည်ဖော်ပေးကြရန် လိုအပ်ပါကြောင်း။

အခြေခံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများကို လူတိုင်းလက်လှမ်းမီရေး၊ မျှော်မှန်းသက်တမ်းမြင့်မားရေး၊ ကလေးသူငယ်များနှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ သေဆုံးနှုန်းကျဆင်းရေး၊ ကူးစက်ရောဂါနှင့် ကူးစက်နိုင်ခြင်းမရှိသည့် ရောဂါများကြောင့်သေဆုံးမှုများ လျှော့ချနိုင်ရေးကို ကြိုးပမ်းရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ လူတိုင်းကျန်းမာရေး အသိတိုးမြင့်လာပြီး ကျန်းမာသည့် လူနေမှုစနစ်နှင့်အညီ နေထိုင်နိုင်မှသာ ကျန်းမာသန်စွမ်းသည့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းကို တည်ဆောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် လူတိုင်းကိုယ်စီအသိနှင့် ဆောင်ရွက်သွားရန်လိုမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးမှုများလည်း ဆက်လက်တွန်းအားပေး ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။

ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ဆရာဝန်၊ ဆရာမများ၏ နေထိုင်မှုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရေးအတွက် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာတည်ဆောက်မှုများ၊ ကျန်းမာရေးအခြေခံအဆောက်အအုံများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများတိုးတက်စေရေးအတွက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို တိုးမြှင့်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးထားပြီး ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်ကိုလည်း တိုးမြှင့်ခွင့်ပြုပေးထားပါကြောင်း။

ကျန်းမာသန်စွမ်းသည့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းဖြစ်စေရေးနှင့် နိုင်ငံတော်၏ဂုဏ်ကိုဆောင်သည့် အားကစားကဏ္ဍမြှင့်တင်ရေးတို့အတွက် နှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာငွေ တိုးမြှင့်သုံးစွဲပေးလျက်ရှိပါကြောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အသီးသီးတွင် အဆင့်မီဘောလုံးအားကစားကွင်းများ၊ မိုးလုံလေလုံ အားကစားကွင်းများ၊ ပြေးလမ်းများ၊ ရေကူးကန်များ တည်ဆောက်ပေးလျက်ရှိပါကြောင်း။

ပညာရေးကဏ္ဍနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ပညာရည်အဆင့်နိမ့်ကျမှုမရှိစေရေးနှင့် လူတိုင်းသင်ယူနိုင်မှုအခွင့်အလမ်းများရရှိစေရေးကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ တာဝန်ယူသည့်အချိန်မှစပြီး KG + 9 အထိမသင် မနေရပညာရေးစနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ပညာရေးအခြေခံအဆောက်အအုံများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် KG + 9 နှင့် KG + 12 ကျောင်းဆောင်အသစ်များတည်ဆောက်ခြင်း၊ ဥပဓိရုပ်မကောင်းသည့် ကျောင်းဆောင်များ ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ စာသင်ခန်းများလုံလောက်စေရန် တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ခြင်းစသည့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများကို ပိုမိုဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ပညာရေးအသုံးစရိတ်များကိုလည်း တိုးမြှင့်ခွင့်ပြုပေးထားပါကြောင်း။

ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများတွင် လိုအပ်သည့်ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ မွေးထုတ်ပေးနိုင်ရန် ယခုအခါ ခရိုင် ၅၀ တွင် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနတို့ ပူးပေါင်းပြီး စက်မှု၊ စိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူရေးကျောင်း (၅၁)ကျောင်း ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့် စာသင်ဆောင်နှင့် လက်တွေ့သင်ကြားရေးဆောင်များကိုလည်း တည်ဆောက်ရန် ခွင့်ပြုထားပါကြောင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်နှင့်ချိတ်ဆက်သည့် အလုပ်အာမခံချက်ရရှိရေးနှင့် ထူးချွန်ထက်မြက်သူများကို သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်အလိုက် အဆင့်မြင့်ပညာဆက်လက်သင်ယူနိုင်ရေးတို့ကို စီစဉ်ပေးထားသည့်အပြင် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးများကိုလည်း ခွင့်ပြုပေးထားပါကြောင်း။

ပညာတက်ရောက်သင်ယူမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်းအရ အသက်အုပ်စုအလိုက် ကျောင်းတက်ရောက်မှုမှာ တဖြည်းဖြည်း လျော့ကျလာသည်ကို တွေ့ရပါကြောင်း၊ အဆိုပါသန်းခေါင်စာရင်းအရ အသက်အုပ်စုအလိုက် ကျောင်းတက်ရောက်မှုမှာ ၁၄ နှစ် နှင့် ၁၅  နှစ်ကြားအုပ်စုတွင် ၇၆ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၁၅ နှစ်နှင့် ၂၄ နှစ်ကြားအုပ်စုတွင် ၃၁ ဒသမ ၆ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ၂၅ နှစ်နှင့်အထက်အုပ်စုတွင် သုညဒသမ ၃ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်ကိုတွေ့ရပါကြောင်း၊ အဆိုပါအချက်မှာ အနာဂတ်တွင် နိုင်ငံအတွက်ကောင်းမွန်သည့် အလားအလာမဟုတ်သည့်အတွက် ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးများအားလုံး ကျောင်းနေနှုန်းတိုးမြှင့်စေရေးနှင့် ကျောင်းထွက်နှုန်း ကျဆင်းရေးတို့ကို ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထို့ပြင် အနာဂတ်တွင် အသိပညာ၊ အတတ်ပညာများပြည့်ဝစေရေးအတွက် ဘဝတစ်သက်တာပညာသင်ယူနိုင်မှုအခွင့်အလမ်းကို လူတိုင်းလက်လှမ်းမီရရှိခံစားနိုင်ရေး၊ အရေအတွက်သာမက အရည်အချင်းနှင့်ပြည့်ဝသည့် ပညာရေးစနစ်ဖြစ်စေရေးနှင့် အသိပညာ၊ အတတ်ပညာနှင့် ပြည့်စုံသည့်လူသားအရင်းအမြစ်များ မွေးထုတ်နိုင်ရေးတို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ကျောင်းသားများကိုယ်တိုင်က လေ့လာသင်ယူလိုစိတ်ပြင်းပြကြရမည်ဖြစ်ပြီး မိဘ၊ ဆရာနှင့်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။

တစ်ကမ္ဘာလုံး၌ ကြုံတွေ့နေရသည့် ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကြောင့် ဆိုးရွားသည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများရှိလာပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ထိခိုက်စေသည့်အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုများကို အထူးဂရုပြုဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါကြောင်း၊ သစ်တောနှင့် သစ်ပင်များ အမြဲရှင်သန်စေရေးနှင့် သစ်တောဖုံးလွှမ်းမှုဧရိယာများ တိုးတက်လာစေရေးကို အစဉ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။

ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများအနေဖြင့် လာမည့်ကာလများတွင် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့်  ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့် စွန့်စားရမှု(Risk) ဖြစ်နိုင်ခြေများပြားနိုင်သည်ကို ဖော်ထုတ်ထားခြင်းကိုတွေ့ရပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် စိုက်ပျိုးသီးနှံများပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနှင့် အဆောက်အအုံများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုလျော့နည်းစေရေးအတွက် ကြိုတင်အစီအမံများကို စနစ်တကျရေးဆွဲထားရမှာဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထို့ပြင်သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်သတိပေးချက်များကို ကျေးလက်ဒေသရှိ ပြည်သူများထံအချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ရောက်ရှိစေရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်သည့်အုပ်စုများအတွက် လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအစီအစဉ်များ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။

ကမ္ဘာ့ပထဝီနိုင်ငံရေးနှင့် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသည့် ပဋိပက္ခများကြောင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် လောင်စာဆီဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှု၊ အဆိုပါအချက်နှင့်ဆက်စပ်ပြီး ဖြစ်နေသည့် ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှု၊ အတိုးနှုန်းပြောင်းလဲမှုနှင့် နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း အခြေအနေများကြောင့် ကြွေးမြီမြင့်တက်လာပြီး ပြည်တွင်းသုံးငွေကြေးတန်ဖိုးကျဆင်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ အကျိုးဆက်များအနေဖြင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအချို့တွင် စားနပ်ရိက္ခာမဖူလုံမှု၊ လောင်စာဆီပြတ်လပ်မှုစသည့် အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်ကို တွေ့ရပါကြောင်း။

ထို့ကြောင့် တိုင်းပြည်သာယာဝပြောရေးနှင့် စားရေရိက္ခာဖူလုံရေးကို နိုင်ငံတော်၏ အမျိုးသားရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အဖြစ် ထားရှိဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုလျှော့ချနိုင်ရေးနှင့် ထိရောက်သည့် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုစနစ်ဖြစ်စေရေးကိုလည်း လမ်းညွှန်ထားပြီးဖြစ်ပါကြောင်း၊ လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းမှုနှင့် သုံးစွဲမှုများကိုရှေ့ပြေးစီမံချက်အနေဖြင့် စတင်အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိရာ စီမံချက်ရေရှည်တည်တံ့ရေးနှင့် တိုးတက်မှုရရှိစေရေးကို ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ သို့မှသာ လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုကို ထိရောက်စွာလျှော့ချနိုင်ပြီး ကာဗွန်ကင်းစင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ရောက်ရှိရေးကို အထောက်အကူပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအပြည့်အဝထုတ်လုပ်နိုင်ရေး၊ တည်ဆောက်ဆဲလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံစီမံကိန်းများ အဖြစ်နိုင်ဆုံးအမြန်ပြီးစီးရေး၊ ဒေသအလိုက် အသေးစားရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများ ကျယ်ပြန့်စွာဆောင်ရွက်မှုတို့နှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်ကို လျှော့ချရန် ကြိုးစားရမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ နေရောင်ခြည်စွမ်းအား၊ လေစွမ်းအားသုံး လျှပ်စစ်စီမံကိန်းများ၊ နည်းပညာမြင့်မားသည့် ကျောက်မီးသွေးသုံး ဓာတ်အားပေးလုပ်ငန်းများ၊ နျူကလီးယားစွမ်းအင်သုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများကိုလည်း စီမံဆောင်ရွက်သွားရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။

အဆိုပါလုပ်ငန်းစီမံကိန်းများကို ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အမြဲစောင့်ကြည့်သုံးသပ်ပြီး စီမံကိန်းရည်မှန်းထားသည့်အတိုင်းပြီးစီးမှု၊ ဘဏ္ဍာငွေသုံးစွဲမှုတို့ကို စနစ်တကျဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ စီမံကိန်းကြောင့်ရရှိသည့် အကျိုးရလဒ်များကို ပြည်သူများအမြန်ဆုံးရရှိခံစားနိုင်စေရေးကို အလေးထားဆောင်ရွက်သွားရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။

နိုင်ငံ၏အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကို ဖော်ဆောင်ပေးနေသည့် မိမိတို့အစိုးရအနေဖြင့် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများကို အောင်မြင်အောင် လက်တွေ့အလုပ်နှင့် သက်သေပြနိုင်ရေးကို အခုထက်ပိုမိုကြိုးပမ်းရမည်ဖြစ်သည့်အပြင် လုပ်ဆောင်ချက်များအားလုံး ရေရှည်တည်တံ့စေရေးအတွက်လည်း ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကို လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်ရန်လိုပါကြောင်း၊ ဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလည်း စနစ်တကျမှတ်တမ်းများထားရှိရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။

ယနေ့တင်ပြမည့် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်းတွင် နိုင်ငံတော်၏ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ် ၅ ရပ်၊ ဦးတည်ချက် ၁၂ ရပ်တို့နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဆိုသည်ကိုလည်း တွေ့ရပါကြောင်း၊ စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပုံမှန်သုံးသပ်ပြီး ရလဒ်များပြည့်မီရေးကို ကြိုးပမ်းရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည့် ကိစ္စရပ်များကိုလည်း အချိန်မီပြုပြင်ဆောင်ရွက်သွားရမည်ဖြစ်သည့်အတွက် အစီရင်ခံမှုအားကောင်းစေရေးကိုလည်း ယခုထက် ပိုမိုအလေးထားဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။

ချမှတ်ထားသည့်စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုများကို အမြဲသုံးသပ်စိစစ်ပြီးလိုအပ်ချက်များကို ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခြင်း (Plan, Do, Check, Act- PDCA)ဆိုတဲ့အတိုင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများကို တက်ညီလက်ညီစိစစ်ပြီး ကြိုးပမ်းအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့် မိမိတို့အနေဖြင့် နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကို ကိုဗစ်-၁၉ မတိုင်မီ အခြေအနေထက် ကျော်လွန်ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း။

ထို့ကြောင့် မိမိတို့မျှော်မှန်းထားသည့် ပန်းတိုင်ကို လျှောက်လှမ်းနိုင်ရန် နိုင်ငံတော်ကချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒများ၊ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ အားလုံးက ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားကြရန်လိုအပ်ကြောင်းဖြင့် မှာကြားသည်။

ထို့နောက်အမျိုးသားစီမံကိန်းကော်မရှင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစိုးဝင်းက အမှာစကားပြောကြားရာတွင် ယနေ့ကျင်းပသည့် အမျိုးသားစီမံကိန်းကော်မရှင်အစည်းအဝေးတွင် အတည်ပြုချက်ရယူရမည့် ၂၀၂၃ - ၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အမျိုးသား စီမံကိန်းကို တိုင်းပြည်သာယာဝပြောရေးနှင့် စားရေရိက္ခာဖူလုံရေးတို့အတွက် ဦးတည်ပြီး ပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်နှင့် ပြည်သူကိုဗဟိုပြုပြီး အားလုံးပါဝင်နိုင်သည့် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးမှုရရှိစေရန် ရည်ရွယ်ရေးဆွဲထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါကြောင်း။

စီမံကိန်းလျာထားချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် လုပ်ငန်းများအချိန်မီပြီးစီးရေး၊ လုပ်ငန်းပြီးစီးမှုပမာဏနှင့် ညီမျှသည့် ငွေကြေးသုံးစွဲမှုများဖြစ်စေရေး၊ ဆောင်ရွက်ဆဲလုပ်ငန်းများ ပြီးပြတ်စေရေးတို့ကို အလေးထားဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ အကန့်အသတ်ဖြစ်နေသည့် နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေမှ ခွဲဝေသုံးစွဲခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် ထိထိရောက်ရောက်အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုနိုင်ရေးဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများ အရည်အသွေးပြည့်မီစေရေးနှင့် စီမံကိန်းမှ ရလဒ်ကောင်းများရရှိရေးတို့ကို အလေးထားဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်း။

နိုင်ငံတော်မှပံ့ပိုးထားသည့် နိုင်ငံ့စီးပွားမြှင့်တင်ရေးရန်ပုံငွေများ၊ စီမံကိန်းများအတွက် ခွင့်ပြုထားသည့် ဘဏ္ဍာငွေအရင်းအမြစ်များဖြင့် ထုတ်လုပ်မှု၊ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများတိုးတက်စေရေးနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပိုမိုစီးဝင်စေရေးတို့အတွက် ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပေးကြရန် တိုက်တွန်းလိုကြောင်းဖြင့် ပြောကြားသည်။

ယင်းနောက် အမျိုးသားစီမံကိန်းကော်မရှင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းရှိန်က ၂၀၂၂ -၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေကို  သုံးသပ်ဆွေးနွေးပြီး ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်း(မူကြမ်း) ရေးဆွဲထားမှုအခြေအနေကို ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။

ဆက်လက်၍ အမျိုးသားစီမံကိန်းကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူး စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါ်သန်းသန်းလင်းက ၂၀၂၃ - ၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေ(မူကြမ်း)ကို ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။

ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ် ဦးတင်ဦးက ယခင်ဘဏ္ဍာရေးနှစ် စစ်ဆေးတွေ့ ရှိချက်မှတ်တမ်းများအပေါ် သုံးသပ်အကြံပြုချက်နှင့် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်သွားမည့်အချက်များကို ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။

ရှင်းလင်းတင်ပြချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမျိုးသားစီမံကိန်းကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်က ၂၀၂၂-၂၀၂၃ အမျိုးသားစီမံကိန်းကိုပြန်ကြည့်ပါက လျာထားချက်များမပြည့်မီသည်ကိုတွေ့ရကြောင်း၊ မိမိအနေဖြင့် နိုင်ငံစီးပွားရေးမြှင့်တင်ရေးရန်ပုံငွေအဖြစ် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းနှင့်ဒေသများသို့ ဘဏ္ဍာငွေကျပ် ဘီလီယံ ၄၀၀ ပေးအပ်ခဲ့ပါကြောင်း၊ အဓိကအားဖြင့် ဒေသခံပြည်သူလူထု စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးနှင့် ကာလတိုအတွင်း ငွေပြန်ပေါ်နိုင်သည့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်သော နေကြာ၊ ပဲတီစိမ်းနှင့် နွေးစပါး စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် မတည်ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ တစ်နေရာနှင့်တစ်နေရာ အခြေအနေချင်းမတူညီသော်လည်း နည်းလမ်းများရှာကြံ၍ လျာထားချက်ပြည့်မီအောင် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ စီမံကိန်းရည်မှန်းချက်များကို လက်တွေ့အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် အမှန်တကယ်တိုးတက်အောင် စီမံဆောင်ရွက်သွားကြရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။

ယင်းနောက် အမျိုးသားစီမံကိန်းကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်က နိဂုံးချုပ်အမှာစကားပြောကြားရာတွင် မိမိတို့အနေဖြင့် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအခြေအနေကို သုံးသပ်ပြီး ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်းကို ပိုမိုထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမည့်ကိစ္စရပ်များကို သေသေချာချာ စိစစ်သုံးသပ်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း။

ယခုနှစ်တွင် လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုကို ပြီးပြတ်အောင် ဆောင်ရွက်ကြရန်လိုအပ်ပြီး အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မပြီးပြတ်ခဲ့ပါက ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကုန်ဆုံးချိန်တွင် ဘဏ္ဍာငွေကို စနစ်တကျပြန်လည်အပ်နှံရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လာမည့်နှစ်တွင်လည်း အမှန်ဆောင်ရွက်နိုင် မည့်ပမာဏကိုချိန်ညှိကာ စီမံကိန်းတွင်ရေးဆွဲပြီး ဘဏ္ဍာငွေတောင်းခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများကို ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်းကိုလေ့လာပြီး စီးပွားရေးအရတွက်ခြေကိုက်မှုရှိစေရေးနှင့် ပြည်သူများအတွက် အကျိုးရှိစေရေးတို့ကို ဦးတည်ဆောင်ရွက်သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဥပဒေကို  မပြဋ္ဌာန်းမီဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများ ပြည့်စုံစေရေးကို ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည့်အပြင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေစဉ် ကာလအတွင်းတွင်လည်း စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအားကောင်းရေးကို ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း။

စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ တိုးတက်စေရန် ဒေသအလိုက် အဓိကအားသာချက်ရှိသည့် သီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုကို တွန်းအားပေးရာတွင် ပန်းတိုင်အထွက်နှုန်း ရည်မှန်းချက်ပြည့်မီစေရေးကို အလေးထားဆောင်ရွက်ရေးနှင့် ဒေသတွင်းစားရေရိက္ခာဖူလုံရေးကိုလည်း ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း။

အသေချာဆုံးသော စီးပွားရေးမြှင့်တင်မှုသည် အခြေခံခိုင်မာပြီးဖြစ်သည့် စိုက်ပျိုးရေးကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် မွေးမြူရေးကုန်ထုတ်လုပ်မှုတို့ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒေသများကရရှိနိုင်သည့် ကုန်ကြမ်းများကို အပြည့်အဝအသုံးချပြီး ကုန်ချောထုတ်လုပ်နိုင်ရန် နည်းပညာပံ့ပိုးမည့် ဌာနများနှင့် သုတေသနဌာနများ အချိတ်အဆက်မိမိ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျေးလက်နှင့် မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးမှုကွာဟချက်နည်းပြီး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကောင်းများ ဖန်တီးနိုင်မည်ဆိုပါက ကျေးလက်မှ မြို့ပြသို့ ပြောင်းရွှေ့အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြခြင်းနှင့်ပြည်ပသို့ တရားမဝင်နည်းလမ်းများဖြင့် ထွက်ခွာမှုများ လျော့နည်းလာမည်ဖြစ်ကြောင်း။

ပြည်သူများ အဓိကလိုအပ်သည့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ရေရရှိရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍများနှင့် လျှပ်စစ်ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ ဝင်ငွေနှင့်ထွက်ငွေမျှတရေးကိုလည်း ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်ကြရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ မည်သည့်စီမံကိန်းကိုမဆို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ထိရောက်သည့်ငွေကြေး သုံးစွဲမှုဖြစ်စေရေးနှင့် လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝစေရေး မှန်မှန်ကန်ကန် သုံးသပ်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်သူဗဟိုပြုလုပ်ငန်းများနှင့် နိုင်ငံ့စီးပွားမြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းများကို အောင်မြင်အောင် အကောင်အထည်ဖော်ပြီး တိုင်းပြည်သာယာဝပြောရေးကို ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း။

ယခုအတည်ပြုမည့် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေကြမ်းပါလုပ်ငန်းများကို ဥပဒေအဖြစ်ပြဋ္ဌာန်းပြီးပါက သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ အောင်မြင်အောင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ လက်ရှိဘဏ္ဍာရေးနှစ်၏ အမျိုးသားစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုအားနည်းချက်၊ အားသာချက်များကို ဖော်ထုတ်ပြီး တိုင်းပြည်စီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ပိုမိုကြိုးပမ်းအားထုတ်လုပ်ဆောင်သွားကြရန် မှာကြားလိုကြောင်းဖြင့် ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန မိသားစုများက ဆွမ်းဆန်တော်နှင့် ဆန်ကြာဆံများ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်းများဆောင်ရွက်

ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသည့်ကာလအတွင်း  ဆွမ်းကိစ္စရပ်များအဆင်ပြေစေရန် ရည်ရွယ်၍ ...............

နေ့စဉ်မြစ်ရေခန့်မှန်းချက်

နေ့စဉ်မြစ်ရေခန့်မှန်းချက်

Tatmadaw (Air) continues transporting foodstuffs, relief items to Rakhine State

THE relief materials and food items contributed by the families of Tatmadaw (Army, Navy and Air) and well-wishers, and relief supplies provided by the National Disaster Management Committee for...

Tatmadaw (Navy) transports supplies to people in Mochahit Rakhine State

A 29-metre landing craft from Tatmadaw (Navy) transported relief items, foodstuffs and utensils totalling 11 tonnes to Angumaw Port from Yaychanpyin Port.

International Museums Day celebrated in Nay Pyi Taw

THE International Museums Day commemoration ceremony was held yesterday morning at the Mini Theater of the National Museum (Nay Pyi Taw), attended by U Ko Ko, Union Minister for Religious Affairs...

Tatmadaw senior officers oversee recovery efforts in Rakhine State

THE State Administration Council has released announcements for Mocha-hit areas declaring natural disaster-affected regions under Section 11 of the Natural Disaster Management Law and assigned...

SAC Member opens new school building in Pantanaw

STATE Administration Council Member Mahn Nyein Maung, Union Minister for Information U Maung Maung Ohn, and Ayeyawady Region Chief Minister U Tin Maung Win opened the new two-storey building of the...

အခြေခံပညာအထက်တန်းဆင့် စက်မှု၊ စိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ သက်မွေးပညာ ပြောင်းလဲဖွံ့ဖြိုးမှုကဏ္ဍသစ်၏ လင်းရောင်ခြည်များ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် သိပ္ပံနှင့်နည်း ပညာဝန်ကြီးဌာနတို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သည့် စက်မှု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး တွဲဖက်သင်ကြားမည့် အခြေခံပညာ...

MoI Union Minister inspects IPRD offices in Ayeyawady Region

UNION Minister for Information inspected the Information and Public Relation Department (IPRD) offices in Danubyu, Zalun townships and Hinthada District of Ayeyawady Region yesterday and instructed...

 SAC Member DPM Union Minister makes inspection tour in Sittway Township

MEMBER of State Administration Council Deputy Prime Minister Union Minister Admiral Tin Aung San, together with Union Minister Lt-Gen Tun Tun Naung and Rakhine State Chief Minister U Htein Lin,...

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန မိသားစုများက ဆွမ်းဆန်တော်နှင့် ဆန်ကြာဆံများ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်းများဆောင်ရွက်

ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသည့်ကာလအတွင်း  ဆွမ်းကိစ္စရပ်များအဆင်ပြေစေရန် ရည်ရွယ်၍ ...............

နေ့စဉ်မြစ်ရေခန့်မှန်းချက်

နေ့စဉ်မြစ်ရေခန့်မှန်းချက်

Tatmadaw (Air) continues transporting foodstuffs, relief items to Rakhine State

THE relief materials and food items contributed by the families of Tatmadaw (Army, Navy and Air) and well-wishers, and relief supplies provided by the National Disaster Management Committee for...

Tatmadaw (Navy) transports supplies to people in Mochahit Rakhine State

A 29-metre landing craft from Tatmadaw (Navy) transported relief items, foodstuffs and utensils totalling 11 tonnes to Angumaw Port from Yaychanpyin Port.

International Museums Day celebrated in Nay Pyi Taw

THE International Museums Day commemoration ceremony was held yesterday morning at the Mini Theater of the National Museum (Nay Pyi Taw), attended by U Ko Ko, Union Minister for Religious Affairs...

Tatmadaw senior officers oversee recovery efforts in Rakhine State

THE State Administration Council has released announcements for Mocha-hit areas declaring natural disaster-affected regions under Section 11 of the Natural Disaster Management Law and assigned...

SAC Member opens new school building in Pantanaw

STATE Administration Council Member Mahn Nyein Maung, Union Minister for Information U Maung Maung Ohn, and Ayeyawady Region Chief Minister U Tin Maung Win opened the new two-storey building of the...

အခြေခံပညာအထက်တန်းဆင့် စက်မှု၊ စိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ သက်မွေးပညာ ပြောင်းလဲဖွံ့ဖြိုးမှုကဏ္ဍသစ်၏ လင်းရောင်ခြည်များ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် သိပ္ပံနှင့်နည်း ပညာဝန်ကြီးဌာနတို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သည့် စက်မှု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး တွဲဖက်သင်ကြားမည့် အခြေခံပညာ...

MoI Union Minister inspects IPRD offices in Ayeyawady Region

UNION Minister for Information inspected the Information and Public Relation Department (IPRD) offices in Danubyu, Zalun townships and Hinthada District of Ayeyawady Region yesterday and instructed...

 SAC Member DPM Union Minister makes inspection tour in Sittway Township

MEMBER of State Administration Council Deputy Prime Minister Union Minister Admiral Tin Aung San, together with Union Minister Lt-Gen Tun Tun Naung and Rakhine State Chief Minister U Htein Lin,...

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန မိသားစုများက ဆွမ်းဆန်တော်နှင့် ဆန်ကြာဆံများ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်းများဆောင်ရွက်

ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသည့်ကာလအတွင်း  ဆွမ်းကိစ္စရပ်များအဆင်ပြေစေရန် ရည်ရွယ်၍ ...............

နေ့စဉ်မြစ်ရေခန့်မှန်းချက်

နေ့စဉ်မြစ်ရေခန့်မှန်းချက်

Tatmadaw (Air) continues transporting foodstuffs, relief items to Rakhine State

THE relief materials and food items contributed by the families of Tatmadaw (Army, Navy and Air) and well-wishers, and relief supplies provided by the National Disaster Management Committee for...

Tatmadaw (Navy) transports supplies to people in Mochahit Rakhine State

A 29-metre landing craft from Tatmadaw (Navy) transported relief items, foodstuffs and utensils totalling 11 tonnes to Angumaw Port from Yaychanpyin Port.

International Museums Day celebrated in Nay Pyi Taw

THE International Museums Day commemoration ceremony was held yesterday morning at the Mini Theater of the National Museum (Nay Pyi Taw), attended by U Ko Ko, Union Minister for Religious Affairs...

Tatmadaw senior officers oversee recovery efforts in Rakhine State

THE State Administration Council has released announcements for Mocha-hit areas declaring natural disaster-affected regions under Section 11 of the Natural Disaster Management Law and assigned...

SAC Member opens new school building in Pantanaw

STATE Administration Council Member Mahn Nyein Maung, Union Minister for Information U Maung Maung Ohn, and Ayeyawady Region Chief Minister U Tin Maung Win opened the new two-storey building of the...

အခြေခံပညာအထက်တန်းဆင့် စက်မှု၊ စိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ သက်မွေးပညာ ပြောင်းလဲဖွံ့ဖြိုးမှုကဏ္ဍသစ်၏ လင်းရောင်ခြည်များ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် သိပ္ပံနှင့်နည်း ပညာဝန်ကြီးဌာနတို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သည့် စက်မှု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး တွဲဖက်သင်ကြားမည့် အခြေခံပညာ...

MoI Union Minister inspects IPRD offices in Ayeyawady Region

UNION Minister for Information inspected the Information and Public Relation Department (IPRD) offices in Danubyu, Zalun townships and Hinthada District of Ayeyawady Region yesterday and instructed...

 SAC Member DPM Union Minister makes inspection tour in Sittway Township

MEMBER of State Administration Council Deputy Prime Minister Union Minister Admiral Tin Aung San, together with Union Minister Lt-Gen Tun Tun Naung and Rakhine State Chief Minister U Htein Lin,...

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန မိသားစုများက ဆွမ်းဆန်တော်နှင့် ဆန်ကြာဆံများ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်းများဆောင်ရွက်

ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသည့်ကာလအတွင်း  ဆွမ်းကိစ္စရပ်များအဆင်ပြေစေရန် ရည်ရွယ်၍ ...............

နေ့စဉ်မြစ်ရေခန့်မှန်းချက်

နေ့စဉ်မြစ်ရေခန့်မှန်းချက်

Tatmadaw (Air) continues transporting foodstuffs, relief items to Rakhine State

THE relief materials and food items contributed by the families of Tatmadaw (Army, Navy and Air) and well-wishers, and relief supplies provided by the National Disaster Management Committee for...

Tatmadaw (Navy) transports supplies to people in Mochahit Rakhine State

A 29-metre landing craft from Tatmadaw (Navy) transported relief items, foodstuffs and utensils totalling 11 tonnes to Angumaw Port from Yaychanpyin Port.

International Museums Day celebrated in Nay Pyi Taw

THE International Museums Day commemoration ceremony was held yesterday morning at the Mini Theater of the National Museum (Nay Pyi Taw), attended by U Ko Ko, Union Minister for Religious Affairs...

Tatmadaw senior officers oversee recovery efforts in Rakhine State

THE State Administration Council has released announcements for Mocha-hit areas declaring natural disaster-affected regions under Section 11 of the Natural Disaster Management Law and assigned...

SAC Member opens new school building in Pantanaw

STATE Administration Council Member Mahn Nyein Maung, Union Minister for Information U Maung Maung Ohn, and Ayeyawady Region Chief Minister U Tin Maung Win opened the new two-storey building of the...

အခြေခံပညာအထက်တန်းဆင့် စက်မှု၊ စိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ သက်မွေးပညာ ပြောင်းလဲဖွံ့ဖြိုးမှုကဏ္ဍသစ်၏ လင်းရောင်ခြည်များ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် သိပ္ပံနှင့်နည်း ပညာဝန်ကြီးဌာနတို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သည့် စက်မှု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး တွဲဖက်သင်ကြားမည့် အခြေခံပညာ...

MoI Union Minister inspects IPRD offices in Ayeyawady Region

UNION Minister for Information inspected the Information and Public Relation Department (IPRD) offices in Danubyu, Zalun townships and Hinthada District of Ayeyawady Region yesterday and instructed...

 SAC Member DPM Union Minister makes inspection tour in Sittway Township

MEMBER of State Administration Council Deputy Prime Minister Union Minister Admiral Tin Aung San, together with Union Minister Lt-Gen Tun Tun Naung and Rakhine State Chief Minister U Htein Lin,...
Services (Offline) - 26 items

စိုက်ပျိုး မွေးမြူ၊ ထုတ်လုပ်ရေး အမည်ပြောင်းလျှောက်ထားခွင့်။

Yangon Region Government / September 30, 2021

လိုင်စင်နှင့် ခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားရန်

Rating

ကျွဲနွား သယ်ဆောင်ခွင့်။

Yangon Region Government / September 30, 2021

လိုင်စင်နှင့် ခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားရန်

Rating

MoH Union Minister holds coordination meeting on RDT use for international flight passengers, inspects preparations at Yangon International Airport


Ministry of Information/ Naypyitaw / April 29, 2022
image_latest


UNION Minister for Health Prof Dr Thet Khaing Win presided over a coordination meeting on plans to change into an RDT system for international flights on 27 April.

During the meeting, the Union minister said the infection rate of COVID-19 has declined in most regional countries, including Myanmar. Specific activities are also prioritized systematically to ease COVID-19 rules and regulations as the COVID-19 vaccine coverage becomes high.

The government also arranged to ensure the reopening of international flights and systematic COVID-19 health rules for the tourist and Myanmar citizen arrivals to develop the country’s global tourism industry.

He also talked about the declining positive cases among the passengers in commercial flights and relief flights, challenges in the resumption of commercial aviation, and the COVID19 Antigen Rapid Diagnostic Test (RDT) to save time and money for flight passengers.

Then, meeting attendees discussed proper services for passengers, plans to change into RDT (draft) and current challenges during the resumption of international flights, visas, health insurance, collection of Myanmar kyats for RDT test, preparations to avoid mass gatherings in RDT test section at the airport, taking swab samples, quality RDT test kits and other matters.

The Union minister instructed necessary things and concluded the meeting.

The Union minister and relevant officials inspected the preparations to conduct COVID-19 tests using RDT on the passengers of regular international flights at Yangon International Airport yesterday.

During the inspection tour, the Union minister instructed officials to systematically collect data from passengers, swab samples, the opening of more swab counters to avoid mass gathers while waiting for their test results, establish an exchange counter, welfare of airport staff and disease control activities when the results show positive.

The Ministry of Health allowed the international flights starting 17-4-2022 as per COVID-19 health rules under the COVID-19 Central Committee on Prevention, Control and Treatment and decided to use RDT at the Yangon International Airport soon to save the cost as the infection rate drops.

MNA

#TheGlobalNewLightOfMyanmar