ပျားရည်စစ်ဆေးခြင်း


Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation / April 18, 2018

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန်အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

(က)   ပျားရည်တန်(၂၀)အတွက် စမ်းသပ်မှု ဝန်ဆောင်ခများကို ပျားရည် နမူနာ(၃)ပေါင်း နှင့် တစ်ပါတည်း ပေးသွင်းရမည်။

( ခ )   စမ်းသပ်မှုအတွက် (၃)ရက် ကြာမြင့်ပါမည်။

( ဂ )   (၄)ရက်မြောက်နေ့တွင် စမ်းသပ်တွေ့ရှိချက်လက်မှတ် ထုတ်ပေးပါမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

(က)   Sucrose စမ်းသပ်မှုအတွက် ပျားရည် (၁)မက်ထရစ်တန် လျင် (၂၅ဝဝိ/-) ကျပ်နှုန်း

( ခ )   Glucose စမ်းသပ်မှုအတွက် တစ်ကြိမ်လျင် (၁၅ဝဝဝိ/-) ကျပ်နှုန်း

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

  • ရုံးအမှတ်(၃၆)၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေး ဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်။

Website လိပ်စာ

မရှိပါ