ဗီဒီယိုလုပ်ငန်း လိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်


Yangon Region Government / October 11, 2021

မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းနှင့် ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းစိစစ်ကြီးကြပ်ရေးဗဟိုကော်မတီတွင်လျှောက်ထားရန်
 • လုပ်ငန်းရှင်လျှောက်လွှာ (ပူးတွဲဖော်ပြရမည်)
 • လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများစာရင်း။
 • လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအတွက် ကျသင့်သော အကောက်ခွန်ပေးဆောင်ပြီးကြောင်းအထောက်အထား မိတ္တူများ။
 • (လိုအပ်ပါက) လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအတွက် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း သို့မဟုတ် တရားဝင်လက်ခံ ရရှိထားကြောင်း အထောက်အထားမိတ္တူများ။
 • လုပ်ငန်းသုံးစက်ပစ္စည်းများအတွက် ဆက်သွယ်ရေး ၊ စာတိုက်နှင့်ကြေးနန်းဝန်ကြီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသည့် လိုင်စင်ခ ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း အထောက်အထားမိတ္တူများ။
 • အမျိုးသားမှတ်ပုံတင် / နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ။
 • အိမ်ထောင်စုစာရင်းမိတ္တူ (၁) စောင်
 • လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ (၂) ပုံ
 • သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းမှ ထုတ်ပေးသော အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းမွန်ကြောင်း ထောက်ခံချက်။
 • မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး၏ ထောက်ခံချက်။
 • ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းနှင့် ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းစိစ်ကြီးကြပ်ရေးဗဟိုကော်မတီတို့က အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်သော ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း ဆောင်ရွက်ပါမည်ဟူသော ဝန်ခံချက်။

Website လိပ်စာ

https://yangon.gov.mm/

FAQs