ဟိုတယ် ဖွင့်ခွင့်။


Yangon Region Government / October 12, 2021

အောက်ပါအချက်များနှင့်အတူ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနသို့လျှောက်ထားရမည်။
  • ကာယကံရှင်လျှောက်လွှာ၊ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ ၊ မြေပိုင်ဆိုင်မှု(သို့မဟုတ်)ဌားရမ်းခြင်းစာချုပ်၊
  • လုပ်ငန်းရှင်လျှောက်လွှာ(ပူးတွဲဖော်ပြရမည်)
  • ရပ်ကွက်ထောက်ခံချက် ဟိုတယ်၏မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ (အရှေ့၊ ဘေး၊ အတွင်းခန်းများ)
  • မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးထောက်ခံချက်၊
  • မြို့နယ်လျှပ်စစ်၏ထောက်ခံချက်၊
  • မြို့နယ်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်၊
  • မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ ့မှူးရုံးထောက်ခံချက်၊
  • မြို့နယ်မီးသတ်ထောက်ခံချက်၊
  • ဟိုတယ်ပတ်ဝန်းကျင်နေအိမ်(၁၀)ဦးထောက်ခံချက်။

အဆိုပါထောက်ခံချက်များနှင့်အတူ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ခရိုင် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ထောက်ခံချက်ဖြင့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြရပါမည်။

Website လိပ်စာ

https://yangon.gov.mm/

FAQs