ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ (၂/၂၀၂၀)နှင့် ကြော်ငြာစာအမှတ်(၅/၂၀၂၁) တို့အတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲများတစ်ချိန်တည်း တစ်ပြိုင်တည်း ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း


Union Civil Service Board/ location / September 15, 2021