တပ်မတော်ဆေးတက္ကသိုလ်ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းဝင်ခွင့် စာမေးပွဲနမူနာပုံစံများ(၂၀၁၈-၂၀၁၉) Ministry of Defense/ နေပြည်တော် / September 15, 2020

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​