လက်ထောက်ဆရာဝန်ရာထူး (၂၅)နေရာအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများအမည်စာရင်းကြေညာခြင်း


Union Civil Service Board/ နေပြည်တော် / June 14, 2021


ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့က ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၃/၂၀၂၁ ဖြင့် ခေါ်ယူခဲ့သည့် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့မှ  လစ်လပ်လျက်ရှိသော လက်ထောက်ဆရာဝန်ရာထူး(၂၅)နေရာအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများ၏ အမည်စာရင်းအား Download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။