ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (၁၄)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၂)ရက်မြောက်နေ့ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအနှစ်ချုပ်

Summary of the 12th day Meeting of the Second Pyidaungsu Hluttaw's Fourteenth Regular Session

Pyidaungsu Hluttaw/ Nay Pyi Taw / December 09, 2019


Summary of the 12th day Meeting of the Second Pyidaungsu Hluttaw's Fourteenth Regular Session


Read More>>>>>>>>Summary of the 12th day Meeting of the Second Pyidaungsu Hluttaw's Fourteenth Regular Session